Skip to main content

Vedrørende ny kørekortbekendtgørelse og -cirkulærefasen

2. nov. 2005
1 min.

Sundhedsstyrelsen skal oplyse, at Justitsministeriet har udgivet Bekendtgørelse nr. 1000 af 22. februar 2002 om kørekort, og Cirkulære nr. 14 af 22. februar 2002 om kørekort. Begge findes på internettet under »www.retsinfo.dk« I bekendtgørelsens § 19, stk. 2 anføres, at lægeattesten kan afgives på lægens eget papir, hvert ark skal dateres samt påføres ansøgerens navn og personnummer samt lægens stempel og underskrift (i afvigende farve). De enkelte ark skal endvidere nummereres og sammenhæftes.