Content area

|
|

Vedrørende ny kørekortbekendtgørelse og -cirkulærefasen

Sundhedsstyrelsen skal oplyse, at Justitsministeriet har udgivet Bekendtgørelse nr. 1000 af 22. februar 2002 om kørekort, og Cirkulære nr. 14 af 22. februar 2002 om kørekort. Begge findes på internettet under »www.retsinfo.dk« I bekendtgørelsens § 19, stk. 2 anføres, at lægeattesten kan afgives på lægens eget papir, hvert ark skal dateres samt påføres ansøgerens navn og personnummer samt lægens stempel og underskrift (i afvigende farve). De enkelte ark skal endvidere nummereres og sammenhæftes.

Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(27):
Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer