Content area

|

Videnskabelig podcast: epilepsi og dødelighed

Patienter med epilepsi har en stærkt forhøjet dødelighed i forhold til den almene befolkning. En væsentlig del af mortaliteten ved epilepsi er pludselige og uventede dødfald hos ellers raske personer. Det viser en omfattende kortlægning af dødelighed og dødsårsager fra Epilepsiklinikken på Rigshospitalet.
Foto: Mie Brandstrup

Marius Kløvgaard er læge på Neurologisk Afdeling på Herlev Hospital og er ved at uddanne sig til speciallæge i neurologi. Han har med sit ph.d.-projekt kortlagt dødelighed og dødsårsager hos danskere med epilepsi, og han fandt undervejs i sin forskning overraskende resultater.

Det er Marius Kløvgaards ph.d-projekt, der ligger til grund for en ny statusartikel i Ugeskrift for Læger om Pludselig uventet død hos personer med epilepsi .

Hør podcast om epilepsi og dødelighed:

 

Gæst: Marius Kløvgaard, ph.d. og læge på Neurologisk Afdeling på Herlev Hospital

Tilrettelæggelse: Mie Brandstrup

Læs statusartikler:

Pludselig uventet død hos personer med epilepsi
Marius Kløvgaard og Bo Gregers Winkel

Basal og avanceret behandling af børn og voksne med epilepsi
Christina E. Hoei-Hansen, Jeanette Tinggaard, Marius Kløvgaard et al

Ny klassifikation af epilepsi og epileptiske anfald
Ioannis Tsiropoulos og Annette Skraep Sidaros

Depression og angst hos voksne patienter med epilepsi
Lars Hageman Pinborg og Martin Balslev Jørgensen

Kognitive vanskeligheder ved epilepsi
Kirsten Vinter, Mette Buhl Callesen, Tina Edstoft Kristensen et al

Genetikken fremmer individualiseret behandling af epilepsi
Katrine M. Johannesen, Allan Bayat, Trine Bjørg Hamme et al

Læs videnskabelig leder:

Nu er der for alvor udvikling på epilepsiområdet
Anne Sabers

Right side

af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer
af Helge Grane Madsen | 27/07
2 kommentarer