Content area

|
|

Virtual reality simulationstræning i laparoskopisk gynækologi

Forfatter(e)
Klinisk assistent Christian Rifbjerg Larsen: Forf.s adresse: Gynækologisk Klinik, Afsnit 4221, Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: crl@dadlnet.dk Forsvaret finder sted fredag den 16. januar 2009, kl. 15.30, Rigshospitalets Auditorium 2, opgang 44, Rigshospitalet, København. Bedømmere: Jacob Rosenberg, Berit Eika og Svend Schultze. Vejledere: Torben V. Schroeder, Bent Ottesen, Jette Led Sørensen og Teodor Grantcharov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Gynækologisk Klinik, Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet.

Formålet med denne ph.d.-afhandling var at vurdere, om en computersimulator til operationstræning kan anvendes til at skelne objektivt med mellem forskellige færdighedsniveauer i laparoskopisk kirurgi og som træningsværktøj i indøvelse af operative færdigheder samt, om færdigheder opnået ved simulatortræning kan overføres til operationer på patienter. Forsøgene er gennemført i uddannelsesregion øst.

Undersøgelsen viste, at simulatortræning sammenlignet med traditionel uddannelse, der primært består i at assistere seniore læger, har en stor effekt på novicernes operative færdigheder. De simulatortrænede novicer scorede det samme som operatører med erfaring fra 30-50 operationer, mens kontrolgruppen scorede som sande novicer, bedømt ud fra en valideret skala. Den simulatortrænede gruppe brugte desuden 50% mindre tid, end kontrolgruppen gjorde, på at gennemføre den samme operative procedure.

Det blev også påvist, at laparoskopisimulatoren er valid som evalueringsværktøj for uddannelsessøgende. Med simulatoren kan man skelne mellem forskellige erfaringsniveauer for kirurger, og eksperterne kan sætte et referenceniveau, som novicerne kan arbejde op imod, og de uddannelsessøgendes læringskurver kan bestemmes løbende.

På baggrund af undersøgelsen konkluderer forfatteren, at virtual reality-simulator-træning bør indføres som obligatorisk træning af yngre læger, før de opererer laparoskopisk. Den uddannelsessøgendes kirurgiske udvikling bør følges og understøttes ved anvendelse af validerede skalaer for laparoskopisk kirurgiske færdigheder. Med de udviklede skalaer kan den uddannelsessøgende få løbende struktureret objektiv feedback og få monitoreret de nødvendige færdighedsmæssige fremskridt.

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(3):
Blad nummer: 

Right side

af Peter D. Christian Leutscher | 06/12
1 Kommentar
af Toke Seierøe Barfod | 05/12
3 kommentarer
af Larry Højgaard Kristiansen | 03/12
6 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 02/12
5 kommentarer
af Hans Petter Hougen | 29/11
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 29/11
1 Kommentar