Skip to main content

Visual Function Questionnaire-25 og anvendelse på patienter med aldersrelateret makuladegeneration

Mette Sejer Sørensen, Susanne Andersen, Gitte Østerby Henningsen, Charlotte Thornby Larsen & Torben Lykke Sørensen Øjenafdelingen, Sygehus Nord, Roskilde Sygehus
17. jun. 2011
02 min
Introduktion

National Eye Institute i USA har udviklet Visual Function Questionnaire (VFQ-25) med det formål at give et mere detaljeret indtryk af den enkelte øjenpatients selvoplevede synsevne og livskvalitet. Spørgeskemaet, der indeholder 25 spørgsmål (og et tilvalgsappendiks), er inddelt i 12 individuelle synskvaliteter (subscales): overordnet heldbred; overordnet synsevne; ubehag omkring øjnene; problemer med aktiviteter der kræver, at man kan se tæt på; problemer med aktiviteter der kræver, at man kan se langt væk; begrænsninger i sociale funktioner; mentale problemer på grund af synet; begrænsninger i ens roller på grund af synet; afhængighed af andre på grund af synet; problemer med at føre bil på grund af synet; problemer med farvesyn; og problemer med orienteringsevnen.

Materiale og metoder

Oversættelsen inklusive 14 frivillige tilvalgsspørgsmål blev foretaget efter internationalt vedtagne standarder. Dette involverer blandt andet oversættelse efter forward and backward -princippet. Herefter blev skemaet først præsenteret for 15 patienter med aldersrelateret makuladegeneration (AMD), så skemaet kunne tilpasses den danske kultur og vaner. Efter denne initiale gennemgang blev spørgsmålene i skemaet præsenteret for 50 patienter med AMD. Skemaet blev læst højt, da de fleste patienter er så svagtseende, at de ikke kan læse spørgeskemaet. Der blev udregnet reliabilitets- og validitetsscorer for de enkelte synskvaliteter (subscales).

Resultater

Der var 37 kvinder og 12 mænd, og medianalderen var 77,5 år (64-93 år). Bedste synsstyrke på det bedst seende øje målt ved hjælp af Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study (ETDRS)-tavlen var 79 bogstaver (17-93 bogstaver) og på det dårligst seende øje 51 bogstaver (0-79 bogstaver).

Vi fandt høje mål for reliabilitet ved anvendelse af Cronbach α -koefficienten på flere individuelle synskvaliteter inklusive nærvisus (0,9) og afstandsvisus (0,89), men lave mål på synskvaliteten ubehag omkring øjnene (0,16). Med hensyn til validiteten fandt vi også høje korrelationsværdier (Pearsonkorrelationer) mellem de individuelle synskvaliteter og synsstyrken målt ved hjælp af ETDRS-tavlen.

Konklusion

Den danske oversættelse har høj validitet og reliabilitet på de fleste individuelle synskvaliteter hos danske patienter med AMD. Forhåbentligt kan VFQ anvendes til at få et mere detaljeret billede af patienternes oplevelse af deres hverdag, så rådgivning til og behandling af denne store gruppe patienter kan individualiseres og hermed forbedres.

Danish medical bulletin: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på www.danmedbul.dk som Dan Med Bul 2011;58(6):A4290

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen