Content area

|

Vurdering af risiko for hjerte-karsygdom ved skizofreni

Calciumscore kan forbedre diagnostikken og behandlingen af koronararteriesygdom hos patienter med skizofreni.
CT-billeder af koronararterierne mbp. Calciumscore (CASC).
Forfatter(e)
Redaktionen

Næsten 30 000 personer i Danmark har skizofreni. Sygdommen fører til en gennemsnitlig reduktion af restlevetid med ca. 10 år og mange af de tidlige dødsfald skyldes kardiovaskulær sygdom. Statusartiklen af Trab et al. beskriver værdien af calciumscore bestemt ved CT af koronararterierne i vurderingen af den kardiovaskulære risiko som et supplement til traditionelle risikofaktorer. På baggrund af litteraturen konkluderer forfatterne, at traditionelle scoresystemer undervurderer risikoen hos patienter med skizofreni og at calciumscore kan potentielt medvirke til bedre diagnostik og behandling.

Læs statusartikel
Calciumscore og kardiovaskulær risikovurdering hos patienter med skizofreni
Trine Trab, René Ernst Nielsen, Jens Brøndum Frøkjær et al

Right side

af Susanne Mejlby Nielsen | 06/08
4 kommentarer
af Gunvor Kramshøj Larsen | 04/08
28 kommentarer
af Jette Birgitte Lehnsbo Korsgaard | 03/08
2 kommentarer
af Olaf Bjarne Paulson | 03/08
1 Kommentar
af Hanne Hulgaard | 02/08
4 kommentarer
af Christian Stefan Legind | 28/07
2 kommentarer
af Connie Lærkholm Hansen | 23/07
1 Kommentar
af Lene Heise Garvey | 23/07
4 kommentarer
af Peter Tagmose Thomsen | 20/07
1 Kommentar