Skip to main content
13. maj 2019

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er den hyppigst forekommende hormonforstyrrelse hos kvinder i den fertile alder og rammer mellem 10 og 17 procent. Men på trods af den relativt høje forekomst, så kan PCOS være svær at diagnosticere. Nu skal nye retningslinjer sikre en bedre diagnosticering og mindske risikoen for at unge kvinder fejlagtigt får konstateret PCOS. I denne udgave af Ugeskiftets Videnskabspodcast taler vi med gynækolog og ph.d. Mette Petri Lauritsen om PCOS, de nye kriterier og hvorfor der fortsat er så store usikkerheder omkring diagnosen.

Læs også statusartikel: Diagnostiske kriterier for polycystisk ovariesyndrom Mette Petri Lauritsen, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital   Pernille Fog Svendsen, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital  Anders Nyboe Andersen, Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet