Skip to main content

Vil du publicere?

Redaktionen modtager gerne artikelforslag inden for Bibliotekets emnekreds.

Redaktionen modtager gerne artikelforslag inden for Bibliotekets emnekreds.
Bibliotek for Læger optager primært original- og oversigtsartikler, men også mere causerende, anekdotiske eller debatprægede artikler publiceres. Undtagelsesvist kan også kommenteret billedmateriale bringes.

Tidsskriftet benytter sig af anonymt ”peer review”, og det tilstræbes, at alle relevante manuskripter bedømmes af to fagpersoner med specialkendskab til det behandlede tema. Det er redaktionen, som alene træffer afgørelse om artiklers antagelse, revision eller afvisning.
 
Bibliotek for Læger er ikke indekseret i PubMed/Medline.
 
Artikelforslag sendes elektronisk til sekretær June Nielsen jni@dadl.dk

Gode ideer og faglige forespørgsler kan rettes til sekretær June Nielsen jni@dadl.dk
 
Forfattere bedes følge manuskriptvejledningen (se nedenfor). Artikler, som ikke følger de formelle retningslinjer, vil blive afvist uden bedømmelse.

Manusvejledning

Download ICMJE DIsclosure