?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Debat / 13. sep 2017

Hyperterm intraperitoneal kemoterapi og peritoneal karcinose – nutid og fremtid

Debat
Dato
13. sep 2017
Forfattere
Professor Lene H. Iversen E-mail: lene.h.iversen@dadlnet.dk Overlæge, ph.d. Mette Møller Sørensen Afdelingslæge, ph.d. Jonas A. Funder Overlæge, ph.d. Vic J. Verwaal Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital Interessekonflikter: ingen
💬 0

Degett et al takkes for at sætte fokus på hyperterm intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) ved den primære operation for gastrointestinal cancer for at reducere risikoen for peritoneal karcinose [1]. Teoretisk synes det logisk, at HIPEC ved T4-tarmkræft kan hindre senere karcinose. Vi er enige med forfatterne i, at der stadig mangles tilstrækkelig evidens. Derfor kan HIPEC i profylaktisk regi til tarmkræft ikke tilbydes som standardbehandling endnu. Det giver desværre ikke mening at starte et studie på dette tidspunkt med profylaktisk HIPEC til tarmkræft, da inklusionen af et sådant større, randomiseret, hollandsk studie netop er afsluttet. Nationalt og internationalt afventes disse resultater, som forventes publiceret i 2018.

Central i behandlingen

Læge, ph.d.-studerende Thea Helene Degett, Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital, Køge

E-mail: theadegett@gmail.com

Læge, ph.d. Hans-Christian Pommergaard, Gastroenheden, Kirurgisk Sektion, Hvidovre Hospital

Professor, dr.med. Ismail Gögenur, Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital, Køge

Interessekonflikter: ingen

Mange tak for kommentaren til vores statusartikel og for den uddybende beskrivelse af anvendelse af HIPEC i dag, som er i tråd med statusartiklens indhold [1]. HIPEC i kombination med kurativ cytoreduktiv kirurgi er central i behandling af patienter med karcinose. Samtidig er der et vigtigt perspektiv i at forebygge karcinose med HIPEC til patienter med høj risiko for recidiv [2]. Som det nævnes i statusartiklen, bliver resultaterne fra det hollandske randomiserede, kontrollerede studie vigtig til at bekræfte eller afkræfte denne hypotese. Det er glædeligt, hvis data allerede offentliggøres i 2018 [3].

Litteratur

1. Degett TH, Pommersgaard HC, Gögenur I. Hyperterm intraperitoneal kemoterapi ved den primære operation for gastrointestinal cancer. Ugeskr Læger 2017;179:V06160454.

2. Peritoneal carcinose og HIPEC. Danish Colorectal Cancer Group (DCCG.dk) retningslinjer. http://dccg.dk/retningslinjer/2017/2012_hipec_juni2013_2017_1.pdf (15. aug 2017).

3. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02231086?term=NCT02231086&rank=1 (15. aug 2017).

Derimod er det relevant at henlede opmærksomheden på allerede eksisterende behandling af karcinose i håbet om, at alle danske patienter med bestemte kræftformer, og i god performance, vurderes for muligheden om potentiel kurabel behandling. Incidensen af synkron karcinose for tarmkræft alene er knap 150 patienter årligt, og hertil skal lægges patienter med metakron karcinose. Da i alt 75 patienter har gennemgået intenderet kurabel behandling i 2016, må det frygtes, at ikke alle potentielt egnede patienter henvises til vurdering.

Overordnet er der to behandlingsmodaliteter til karcinose udgået fra bl.a. tarmkræft: intenderet kurativ cytoreduktiv kirurgi (CRS) og HIPEC [2] og pallierende systemisk kemoterapi. Den livsforlængende effekt af systemisk kemoterapi ved tarmkræft afhænger af art og sammensætning af kemoterapi. Ved førstelinjekemoterapi rapporteres medianoverlevelsen til ca. 16 mdr. [3]. Evidensgrundlaget er dog begrænset, da patienter med isoleret karcinose kun udgør ca. 2% i studierne [3]. Ved intenderet kurativ CRS + HIPEC bortopereres al synlig karcinose, hvorefter bughulen skylles med HIPEC for at eradikere residuale tumorceller. Behandlingen kombineres oftest med perioperativ systemisk kemoterapi. CRS + HIPEC er en effektiv behandling af ikkeudbredt karcinose ved tarmkræft[4]. Komplet fjernelse af karcinosen er altafgørende for prognosen.

CRS og HIPEC har været en veletableret behandling i Danmark siden 2006. Ifølge Sundhedsstyrelsens specialeplan for kirurgi har Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH), landsfunktion for CRS + HIPEC. Patienter med tarmkræftkarcinose behandlet med CRS + HIPEC i Danmark har en femårsoverlevelse på knap 40%.

Internationalt rapporteres lovende resultater af CRS + HIPEC for karcinose fra også andre kræftformer, herunder ovariecancer [5]. Afdeling for Kvindesygdomme, AUH, har i 2016 i samarbejde med Mave- og Tarmkirurgi, implementeret CRS + HIPEC i protokolleret regi for ovariecancer med karcinose, og AUH starter i 2018 et randomiseret HIPEC-studie for ventrikelcancer.

Blad nummer: 

LITTERATUR

  1. Degett TH, Pommersgaard HC, Gögenur I. Hyperterm intraperitoneal kemoterapi ved den primære operation for gastrointestinal cancer. Ugeskr Læger 2017;179:V06160454.

  2. Peritoneal carcinose og HIPEC. Danish Colorectal Cancer Group (DCCG.dk) retningslinjer. www.dccg.dk/retningslinjer/2017/2012_hipec_juni2013_2017_1.pdf (24. jul 2017).

  3. Franko J, Shi Q, Meyers JP et al. Prognosis of patients with peritoneal metastatic colorectal cancer given systemic therapy: an analysis of individual patient data from prospective randomised trials from the Analysis and Research in Cancers of the Digestive System (ARCAD) database. Lancet Oncol 2016;17: 1709-19.

  4. Mirnezami R, Mehta AM, Chandrakumaran K et al. Cytoreductive surgery in combination with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy improves survival in patients with colorectal peritoneal metastases compared with systemic chemotherapy alone. Br J Cancer 2014;111:1500-8.

  5. van Driel W, Sikorska K, van Leeuwen JS et al. A phase 3 trial of hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) for ovarian cancer. J Clin Oncol 2017;35(suppl):abstract 5519.

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 19/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Svendborgsagen bør prøves ved Højesteret
💬
4
Erik Beranek 22. sep 2017 18:00
Yngre læger: Vi kunne ikke råbe ledelsen på Svendborg FAM op
💬
3
Iza Lillie Alfredsen 21. sep 2017 21:06
Svendborg-sagen ankes til Højesteret
💬
1
Jens Meyer Svendsen 15. sep 2017 16:35
Svendborg-læge kendt skyldig i grov forsømmelse
💬
25
Esben Nielsen 14. sep 2017 14:14
Morten Sodemann: Sårbar? Det kan du selv være
💬
4
Morten Sodemann 13. sep 2017 14:49

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd