Content area

|

Kommentar til statusartiklen "Diagnostik, behandling og prognose ved brystkræft i graviditeten"

Læs forfatternes svar sidst i indlægget.
Forfatter(e)
Ilse Vejborg, klinik- og screeningschef, Radiologisk Klinik, Rigshospitalet, Blegdamsvej og Glostrup/Mammografiscreeningsprogrammet i Region Hovedstaden, formand, Dansk Forening for Radiologisk Mammadiagnostik, formand, Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening E-mail: ilse.vejborg@regionh.dk Interessekonflikter: ingen

I ovenstående artikel [1] er skrevet følgende ukorrekte/upræcise oplysninger:

  • ”MR-skanning ... benyttes for at undersøge, om der forefindes mikroforkalkninger, som kan være tegn på duktalt carcinoma in situ [DCIS]”. Dette er ikke korrekt! MR-skanning kan ikke identificere mikroforkalkninger. MR-mammografi kan opdage DCIS. pga. øget vaskularitet, såfremt der gives et gadoliniumholdigt kontraststof, men ikke pga. af mikroforkalkninger. De er ikke synlige på MR-skanning. Mammografi er fortsat den bedste metode til at detektere og vurdere mikroforkalkninger.

  • ”Ved behov for MR-skanning med kontrast bør man overveje kontrastmidler, som ikke er gadoliniumbaserede”. Ved en MR-mammografi, hvor maligne forandringer skal vurderes, vil der blive givet gadolinium. En MR-mammografi uden kontrast vil have meget begrænset værdi.

  • ”Mammografi kan efterfølgende [efter ultralydskanning] benyttes med henblik på at udelukke en eventuel bilateral og/eller multifokal sygdom …”. For det første kan ingen billeddiagnostisk modalitet udelukke sygdom, og for det andet udføres mammografi i denne patientkategori først og fremmest med henblik på at vurdere mikroforkalkninger for at fange en evt. DCIS. Det virker, som om sætningen om MR-mammografi og mammografi er byttet om.

Jeg håber, at ovenstående kommentarer bliver publiceret, så disse misforståelser kan blive rettet!

SVAR:

Pernille Strecker Lund, Iselin Saltvig, Mette Holmqvist Oldenburg & Steen Henrik Matzen
Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde
E-mail: isaltvig@gmail.com
Interessekonflikter: ingen

Det er korrekt, som anført af overlæge Ilse Vejborg, at MR-skanning anvendes for at erkende en malign opladning i et område. Ikke for at se mikroforkalkninger. Og det kan virke, som om sætningen om MR-mammografi og mammografi er forbyttet.

LITTERATUR

  1. Lund PS, Saltvig I, Oldenburg MH et al. Diagnostik, behandling og prognose ved brystkræft i graviditeten. Ugeskr Læger 2018;180:V09170665.

Right side

af Frede Simonsen | 20/04
2 kommentarer
af Hans Storm Erichsen | 19/04
1 Kommentar
af Debatred. | 15/04
1 Kommentar
af Martin Bonde Petersen | 15/04
1 Kommentar
af Anne Lisbeth Hoffmann | 15/04
4 kommentarer
af Jørgen Lous | 13/04
9 kommentarer
af Karin Marlen Moldrup | 13/04
3 kommentarer