Content area

|

Retsmedicinsk Institut: Vi har ikke udtalt os om risiko for gener i sagen om omskæring

I debatten om sagen om kvindelig omskæring er Retsmedicinsk Institut ukorrekt blevet tillagt udtalelser, skriver statsobducenter.

Af
Peter Mygind Leth, statsobducent, professor, dr.med. Peter Theis Knudsen, vicestatsobducent

I et læserbrev fra Mona Meral Savran og Vibeke Næser i Ugeskrift for Læger den 6. august 2018 tillægger forfatterne Retsmedicinsk Institut udtalelser, der ikke er holdepunkt for i Retsmedicinsk Instituts erklæringer til politiet.

De to forfattere skriver: »Vi er bekymrede for Retslægerådets og Retsmedicinsk Instituts udtalelser og den præcedens, som disse kan tænkes at få i mange henseender«.

Retsmedicinsk Institut har ikke i de erklæringer, der er udfærdiget i forbindelse med undersøgelsen af de to piger, udtalt sig om risikoen for gener eller smerter ved seksuallivet.

Retsmedicinsk Institut har ved vurdering af indgrebet nævnt, at det kunne være foregået på et sygehus, og dette er en oplysning, som er relevant for politiets efterforskning.

Forfatterne finder det endvidere problematisk, at Retsmedicinsk Institut bruger udtrykket »indgreb« i stedet for »overgreb«. Det skal her nævnes, at Retsmedicinsk Institut udelukkende fremlægger dokumentation og ikke kan tage stilling til, om »indgrebet« har kunnet fortolkes som et »overgreb« – dette er helt op til retten at afgøre.

Læs også artikel: "Udtalelserne kan tolkes som om, de mener..."

💬 0 Kommentarer

Right side

af Lars Ulrik Gerdes | 14/08
1 Kommentar
af Frede Simonsen | 13/08
1 Kommentar
af Michel Ernest H. Boeckstyns | 13/08
2 kommentarer
af Ebbe Bonde Sørensen | 13/08
10 kommentarer
af Birgitte Retbøll | 12/08
20 kommentarer
af Zbigniew Sroczynski | 11/08
1 Kommentar
af Inge Marthin Sørensen | 10/08
2 kommentarer