Content area

|

Risiko for dykkersyge ved ekstremsport

Diskussion om risiko for dykkersyge ved fridykning. Læs svaret sidst i indlægget.
Forfatter(e)
Henning Bagger, pensioneret kardiolog, dr.med., Aarhus E-mail: ihb@dadlnet.dk Interessekonflikter: ingen

I Ugeskrift for Læger 2019;181:342-5 har Jens Lykkegaard Olesen & Finn Johannsen en statusartikel om “Medicinske ekstremsportsskader” [1]. Et afsnit af denne drejer sig om risiko ved dykning, hvorunder anføres: ”Fridykning er dykning uden vejrtrækning, dvs. uden self-contained underwater breathing apparatus. Her risikerer man ikke dykkersyge, da man ikke trækker vejret under forhøjet tryk”. Det er da rigtigt, at man ikke trækker vejret, men luften, man har i lungerne, vil have et tryk svarende til dykkedybden, og partialtrykkene tilsvarende øget. For 54 år siden viste den danske fysiolog Poul-Erik Paulev [2], at gentagne breath-hold-dykninger til 15-20 meters dybde med kortvarige overfladeophold kan fremkalde dykkersyge med udfald fra centralnervesystemet og smerter fra muskler og led (bends). Symptomer, som svinder ved overtryksbehandling. Paulev fandt symptomerne hos dykkerinstruktører i den norske flåde, der trænede ubådspersonale i overlevelse efter forlis og i forbindelse hermed selv foretog breath-hold-dykninger. Han oplevede selv efter gentagne dykninger at få dykkersyge og måtte behandles i trykkammer.

Også hos japanske perledykkere [3], der dengang dykkede gentagne gange uden brug af apparatur og med korte ophold ved overfladen, optrådte dykkersyge. Endelig kan blot en enkelt fridykning ned til 100 meter, når det nu skal være ekstremt, medføre dykkersyge, hvis opstigningen ikke foregår i nøje afstemt tempo.

Risikoen for dykkersyge er således absolut til stede ved fridykning, og litteraturen herom er omfattende.

SVAR:

Jens Lykkegaard Olesen, Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet.
E-mail: jlo@rn.dk
Finn Johannsen, Institut for Idrætsmedicin, Ortopædkirurgisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
Interessekonflikter: ingen

Tak for interessen og kommentarerne til artiklen omhandlende medicinske ekstremsportsskader.

Vi er enige i, at ovenstående betragtninger mangler i forhold til artiklen, jf. at den omhandler ekstremsport og ikke almindelig fridykning. Der vil ved fridykning af mere ekstrem karakter være en risiko for dykkersyge, hvilket er beskrevet i de omtalte case stories. Det er dog en sjældent forekommende tilstand, da man ved fridykning indånder luften under 1 atm, som allerede i ti meters dybde er halveret i volumen, hvorved der kun er et meget lille volumen nitrogen med højt partialtryk, som kan optages i kroppen. Dette i modsætning til konstant indånding af normal ventilationsvolumen under højt tryk ved SCUBA-dykning, som øger risikoen betydeligt for dykkersyge. De fleste dødsfald ved fridykning tilskrives ikke dykkersyge, men derimod langtidsapnø [1, 2]. Der kan i forhold til en mere udførlig beskrivelse af risici ved fridykning ligeledes henvises til Mijacika et al’s statusartikel om sportsdykning i Ugeskrift for Læger [3].

LITTERATUR

  1. Franklin RC, Peden AE, Pearn JH. Drowning deaths in Australia caused by hypoxic blackout, 2002-2015. Med J Aust 2018;208:271.

  2. Buzzacott P, ed. DAN Annual Diving Report 2017 Edition: a report on 2015 diving fatalities, injuries, and incidents. Durham, NC: Divers Alert Network, 2017.

  3. Mijacika T, Barak O, Madsen PL et al. Sportsdykning udfordrer både kredsløb og respiration. Ugeskr Læger 2018;180:V11170829.

LITTERATUR

  1. Olesen JL, Johannsen F. Medicinske ekstremsportsskader. Ugeskr Læger 2019;181:V11180786.

  2. Paulev P. Decompression sickness following repeated breath-hold dives. J Appl Physiol 1965;20:1028-31.

  3. Rahn H, Yokohama T. Physiology of breath-hold diving and the Ama of Japan. National Research Council Publication. Washington, DC: National Academy of Sciences, 1965.

Right side

af Frede Simonsen | 20/04
2 kommentarer
af Hans Storm Erichsen | 19/04
1 Kommentar
af Debatred. | 15/04
1 Kommentar
af Martin Bonde Petersen | 15/04
1 Kommentar
af Anne Lisbeth Hoffmann | 15/04
4 kommentarer
af Jørgen Lous | 13/04
9 kommentarer
af Karin Marlen Moldrup | 13/04
3 kommentarer