Content area

Egon Bauer

10.8.1943-30.8.2017

Egon Bauer døde den 30.8.2017 efter flere års sygdom. Egon var til det sidste omgivet af sin store og elskede familie.

Egon voksede op i Sønderborg, hvor han blev student fra Statsskolen i 1962. Efter lægestudiet på Aarhus Universitet tog Egon lægeksamen i januar 1970. Efter ansættelser som reservelæge i rotationsstilling på Sønderborg Sygehus og som praksisamanuensis hos lægerne Nanna og Harald Roesdahl i Tandslet indgik Egon kompagniskab samme sted i 1974. Fra 1982 til 2003 var Egon i kompagniskabspraksis med Bent Stolberg. I 2003 gik Egon på pension og overdrog sin praksisdel og lægebolig til Lone Manane.

Egon var en god, dygtig og ansvarsfuld læge. Han var pligtopfyldende, eftertænksom samt en loyal kollega og ven, som var god at få råd af og støtte sig til. Egon var begavet med en helt speciel og fin humor.

Som yngre læge blev Egon i 1972 formand for det lokale amtsråd og medlem af bestyrelsen for Lægekredsforeningen i Sønderjylland. Som praktiserende læge var Egon i 1985-1989 med i Praksisudvalget, medlem af Overlægerådet på Sønderborg Sygehus, og i de følgende år indtil pensioneringen i 2003 lagde han et stort arbejde i udvikling og koordineringen af praksisreservelægeordningen i Sønderjylland og i det kollegiale netværk.

Egon og Ulla samlede familie, venner og kolleger i den store traditionsrige lægebolig i Tandslet, og i festligt lag gav han gerne et nummer på violinen. Egon forestod i udflugtsforeningen i Tandslet mange naturhistoriske velforberedte udflugter til Nord- og Sydslesvig. Han havde en vidtrækkende historisk viden, som han gerne delte ud af.

Egon blev medlem af det alsiske dialektselskab Alsingergildet i maj 1998 og gav i alle årene gode bidrag til en række af gildets udgivelser. Egon havde stor interesse for og viden om den sønderjyske historie. Han var med til at sikre bevarelsen af et muret transformatortårn i Tandslet – Danmarks mindste museum – og har været i bestyrelsen for Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Egon efterlader sig foruden sin hustru Ulla sønnerne Thomas, Peter og Christian og otte børnebørn. Vore tanker går til dem. Egon vil blive savnet af os alle.

Æret være hans minde.

Mogens Bagger

Klaus-Ulrik Christiansen

Erik Bentzen

Lone Manane

Bent Stolberg