Content area

Hans Oluf Lyon

14.12.1932-28.6.2018

 

Hans Lyon var søn af en nordirsk far og en dansk mor og voksede op i Nordirland indtil afslutningen af 2. verdenskrig, hvor moren og Hans flyttede til Danmark.

Han blev cand.med. fra Københavns Universitet i 1961 og speciallæge i patologisk anatomi og cytologi i 1969. I 1972 blev han overlæge ved Patologisk Institut på Københavns Kommunehospital. I 1978 flyttede han med ud på Hvidovre Hospital, hvor han blev til pensioneringen.

Hans blev på et tidligt tidspunkt i sin uddannelse interesseret i histokemi, som forblev hans hovedinteresse livet ud. I 1967 blev han af sin chef Hemming Poulsen tilskyndet til at lede Histokemisk Laboratorium på Kommunehospitalet. På samme tidspunkt blev han medlem af en arbejdsgruppe, der etablerede den første histolaborantundervisning på den nystartede hospitalslaborantskole. Det udviklede sig til en laborantuddannelse i verdensklasse. Hans var underviser på laborantskolen i 1967-2002 og bidrog med undervisningsmateriale og øvelsesvejledninger. I 1985 udkom bøgerne "Histokemi I" og "Histokemi II", som Hans var hovedredaktør for og medforfatter til. Bøgerne blev senere omarbejdet til ét bind, oversat til engelsk og udkom i 1991 med titlen "Theory and strategy in histochemistry". I 1976 var Hans med i den gruppe histokemikere, der grundlagde Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi, og han var fra start og indtil sin død medlem af bestyrelsen. Han var selskabets formand i 1985-2003.

Hans og jeg havde fra 1978 et mangeårigt samarbejde såvel i forbindelse med A-kurser i histokemi som under forskningsprojekter. I slutningen af 1970’erne foretog vi sammen en række undersøgelser af farvestoffet pyronins renhed og histologiske specificitet fra flere forskellige fabrikanter. Resultaterne af disse undersøgelser præsenterede Hans ved den internationale histokemikongres i 1980. Han kom herved i forbindelse med en europæisk arbejdsgruppe med interesse for farvestofrenhed. Arbejdsgruppen talte internationale kapaciteter som Dietrich Wittekind og Richard Horobin. Gruppen blev optaget i European Committee for Clinical Laboratory Standards i 1987. Hans var indtil sin død en aktiv deltager i organisationens arbejde. I 2003 blev Hans medlem af Biological Stain Commission og bidrog til det sidste til kommisionens publikationer.

Hans var et særdeles venligt menneske, beskeden på grænsen til det selvudslettende. Dertil meget hjælpsom. Mangen en yngre kollega har fået god hjælp af Hans til oversættelse af artikler til engelsk, som Hans i kraft af sin opvækst beherskede. Da Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi i 2016 kunne fejre 40-årsjubilæum, blev der udarbejdet et festskrift. Hans var selvskrevet medlem af redaktionen, og det var en fornøjelse atter at arbejde sammen med ham. Reaktionstiden var nu lidt længere, men erindringsevnen intakt. Det blev en publikation, der på smukkeste vis beskrev den epoke i dansk histokemi, som Hans satte sit markante aftryk på.

Æret være Hans’ minde.

 

Per Prætorius Clausen