Content area

Jan Skov Jensen

5.10.1962-2.7.2018

Vi har mistet vores faglige fyrtårn og gode kollega, professor og specialeansvarlig overlæge Jan Skov Jensen.

Jan var uddannet læge fra Københavns Universitet i 1990. Han forsvarede sin ph.d.-afhandling i 1996 og sin dr.med.-afhandling i 2000 og var fra 2002 speciallæge i kardiologi. Jan var lektor i flere faglige discipliner ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og arbejdede i en periode også for Patientklagenævnet. Han blev i 2010 udnævnt som klinisk professor i invasiv kardiologi ved Københavns Universitet og var ekspert i hjerte-kar-sygdomme, åreforkalkning og blodpropper i hjertets kranspulsårer. Han blev regnet for en af landets førende specialister i ballonudvidelser af kranspulsårerne.

Jan var ledende overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital fra 2012 og blev i forbindelse med fusionen af Herlev og Gentofte Hospital i 2015 leder af Kardiologisk Laboratorium på Gentofte Hospital samt specialeansvarlig for Hjertemedicinsk Afdeling på både Herlev og Gentofte Hospital. Han var en spydspids i sin utrættelige kamp for at bevare og udvikle vores afdelings høje faglighed, og han var meget eksplicit i forhold til sin ambition om at gøre Hjertemedicinsk Afdeling til både patienternes og de henvisende lægers foretrukne hjerteafdeling i Danmark. Han havde med stor succes fokus på at forkorte ventelisterne og på at skabe bedre, hurtigere og mere effektive patientforløb. Hans til tider overmenneskelige arbejdsindsats og høje faglighed aftvang stor respekt blandt kolleger internt samt uden for vores afdeling.

Jan havde meget stor betydning for den kardiologiske forskning. Han blev i 2005 tildelt Boserup Prisen og i 2009 den prestigefyldte Dansk Cardiologisk Selskabs Forskerpris. Han stod for et imponerende antal publikationer, herunder 135 originalartikler, som er publiceret i førende internationale tidsskrifter, bl.a. JAMA og New England Journal of Medicine, samt et antal reviews. Han var desuden forfatter til flere lærebogskapitler.

Jan stod i spidsen for en stor og anerkendt forskningsgruppe med flere internationale samarbejdspartnere. Han var vejleder for et tocifret antal ph.d.-studerende, seniorforskere og forskningsårsstuderende og var endvidere bedømmer på doktordisputatser og ph.d.-afhandlinger samt reviewer for førende internationale tidsskrifter, bl.a. JAMA og The Lancet. Jan havde også en meget aktiv rolle i Østerbroundersøgelsen, hvor han var en af drivkræfterne i forhold til at videreudvikle og planlægge yderligere forskningstemaer samt opfølgning af deltagere i undersøgelsen.

Derudover er det i høj grad Jans fortjeneste og grundet hans faglige indsats, at afdelingen i 2011 blev udnævnt til Centre of Global Excellence i sundhed for behandling, pleje og forskning i international særklasse, og at afdelingen i 2015 blev genudnævnt for yderligere fem år.

Der er ingen tvivl om, at Jans alt for tidlige død er et stort tab for Hjertemedicinsk Afdeling samt kardiologien i Danmark, som har mistet et fagligt fyrtårn, der satte både fagligheden og patienterne i højsædet.

Vores tanker går til Jeppe, Marie-Louise og Johannes, der alt for tidligt har mistet deres far.

På vegne af Hjertemedicinsk Afdeling

Thomas Høi-Hansen

Helene Bliddal Døssing