Content area

Johannes Præstholm

26.5.1928-19.5.2018

Johannes Præstholm blev født på en gård i Vestjylland i nærheden af Lemvig. Han blev cand.med. i 1959. Efter turnus og ansættelser på afdelinger på Viborg Sygehus fattede Johannes interesse for radiologien. Han fik en basal radiologisk uddannelse hos overlæge Kristian Overgaard på Viborg Sygehus, fra hvem han sidenhen ofte refererede specielle sygehistorier og vigtige radiologiske hændelser. Den radiologiske grunduddannelse suppleredes ved andre ansættelser bl.a på røntgenafdelinger på Gentofte Amtssygehus og Rigshospitalet. Johannes blev speciallæge i diagnostisk radiologi i 1967.

I 1969 gik Johannes ind i neuroradiologien ved ansættelse som reservelæge og førstereservelæge på Bispebjerg Hospital og sidenhen Hvidovre Hospital, hvor han i 1973 blev udnævnt til overlæge. Han var disse steder aktivt fungerende og stærkt engageret i nye undersøgelsesmetoder som CT-skanning og MR-skanning, som fik stor betydning for neuroradiologien. Johannes har været læremester for talrige kommende neuroradiologer gennem tiden. Han var en dygtig, omhyggelig radiolog og en god kollega.

Ud over at arbejde med diagnostik var Johannes engageret i forskning, og han har været forfatter og medforfatter til en række videnskabelige artikler i danske og udenlandske videnskabelige tidsskrifter. I 1979 blev han dr.med. på afhandlingen »Experimental evaluation of contrast media for use in the cerbrospinal fluid space«. Johannes var meget engageret i Det videnskabelige Selskab for Radiologi i Danmark: Dansk Radiologisk Selskab. Han sad i bestyrelsen i flere perioder og var formand for selskabet i perioden 1984-1987. Johannes blev udnævnt til æresmedlem af Dansk Radiologisk Selskab. Derudover var han stiftende medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans i perioden 1986-1987.

Johannes’ store fritidsinteresser var botanik og frimærker. Det sidste blev ofte sat i relation med radiologi, for eksempel med en artikel i Acta Radiologica 1997 »The origin and development of diagnostic radiology as illustrated by postage stamps«.

Som pensionist arbejdede han i Medicinsk Museion, hvor han var aktiv i Foreningen Røntgensamlingens Venner, og hvor han også der blev æresmedlem. Han skrev afsnittet »Fremstilling af det flade røntgenbilledes tredje dimension, analog tomografi – computer tomografi” til Dansk Medicinhistorisk Årbog i 1995.

Gennem de sidste år led Johannes af Alzheimers sygdom.

Vores tanker går til familien, hans hustru Ingibjørg, som altid har sørget for at hjemmet og deres fire børn blev passet, mens Johannes passede radiologien.

Annika Reynberg Langkilde

Jørgen Bojsen-Møller