Content area

Karsten Christian Hansen

1.9.1938-23.6.2017

Karsten døde i sit hjem efter lang tids plagsom kræftsygdom. Han voksede op på Lolland og blev som 16-årig sendt til København i en læreplads som isenkræmmer. Han ville helst have været guldsmed, men der var ingen lærepladser. Han tog så studentereksamen og blev læge i 1968. Efter turnus i København var han i tre år på fødeafdelingen på Sankt Josephs Hospital hos Teit Kern, hvor hans interesse og engagement for socialmedicin blev vakt.

Karsten udviklede sig hurtigt til en meget idealistisk læge med stor interesse for socialt svage mennesker, og i 1974 nedsatte han sig sammen med en kollega i almen praksis på Vesterbro i København frem til 2008. Ud over sin lægepraksis engagerede Karsten sig stærkt i lokalmiljøet på Vesterbro, hvor han spillede en betydelig rolle i byfornyelsen og i narkobehandlingen.

På baggrund af hans store indsats for udsatte patientgrupper blev Karsten af Lægeforeningens Hovedbestyrelse tildelt Carlsbergs mindelegat for Brygger J.C.Jacobsen den 2. september 1993. Karsten engagerede sig tillige i Lægeforeningens arbejde, hvor han i en årrække var leder af Sundhedskomiteen samt medlem af flere af Lægeforeningens arbejdsgrupper som f.eks. Misbrugsudvalget, Hiv/Aids-udvalget og Børneudvalget.

Karsten arbejdede i sin praksis på Vesterbro med patienter, som kom fra mange forskellige samfundslag fra top til bund. Men for alle var han en enestående læge, som gjorde alt for at følge sine patienters sygdomme og problemer til dørs. Han helmede ikke, hvis han skulle finde en patient, hvis liv kunne være i fare med en kedelig diagnose. Hans empati for andre mennesker var uendelig. På den måde kom Karsten til at fremstå som en fremragende repræsentant for almen praksis, vort sundhedsvæsens uundværlige grundsten.

Vi er mange, patienter såvel som kolleger, som mindes hans indsats med glæde.

Mine tanker går til Karstens ægtefælle og kollega, May Olofsson, og deres børn og børnebørn.

Claus Lundstedt

Right side

af Connie Lærkholm Hansen | 17/07
33 kommentarer
af Bente Lützen | 16/07
1 Kommentar
af Christian Frøkjær Thomsen | 16/07
1 Kommentar
af Klaus Roelsgaard | 15/07
2 kommentarer
af Geske Johanne Glahn | 14/07
1 Kommentar
af Finn Redke | 14/07
4 kommentarer
af Finn Redke | 14/07
3 kommentarer