Content area

Niels Borregaard

20.9.1951-10.1.2017

Professor, overlæge dr.med. Niels Borregaard døde efter kort tids kræftsygdom. Niels blev cand.med. fra Aarhus Universitet i 1978. Han begyndte sin videnskabelige karriere på Infektionsmedicinsk Afdeling på Marselisborg Hospital i Aarhus, og allerede i 1981 blev han dr.med. på en disputats med titlen ”The activated human neutrophil”. Med sit disputatsarbejde skabte Niels fundamentet for en enestående videnskabelig karriere, hvor fokus var på cellebiologiske og molekylære aspekter af det medfødte immunsystems kliniske betydning. Efter sit disputatsarbejde tilbragte Niels en årrække i Boston og fik yderligere udfoldet sit talent for videnskabeligt arbejde med en række imponerende publikationer. Han kom tilbage til Danmark og fik stilling på Rigshospitalet, hvor han satte mange afgørende spor i sit virke som klinikchef og klinisk professor. Niels modtog gennem sin karriere mange hædersbevisninger, herunder Novo Nordisk Prisen i 1995 og en æresdoktorgrad fra Lunds Universitet.

Niels var myreflittig med en næsten overmenneskelig arbejdskapacitet, som kaperede en lang række tillidshverv. Han var medlem af bestyrelserne for Alfred Benzons fond i 1996-2017 og Novo Nordisk Fonden i 2000-2013. Han bestred herudover formandsposten for flere videnskabelige komitéer og var i en lang årrække editor-in-chief for tidsskriftet European Haematology og senest for Blood. Niels var en markant formand for Det Frie Forskningsråd|Sundhed og Sygdom i 2011-2014. Det var i disse sammenhænge, hvor vi var mange, der oplevede det skarpe blik, som Niels havde for at finde "perlerne" i dansk forskning. Omvendt var han skarp og kritisk, hvis kvaliteten ikke var i top. Niels var visionær på dansk forsknings vegne og havde et unikt blik for, hvor der var det største potentiale for afgørende nybrud. Han var altid usædvanlig velforberedt, og han gik ikke af vejen for de svære diskussioner. Men der var også tid til andet. Når samtalen strejfede familien og huset på Møn, kom der en særlig varme og glæde i stemmen, som afslørede et rigt familieliv.

Med Niels' død har dansk forskning mistet en af sine meget markante skikkelser. Vi, der kendte ham, har også mistet en god ven og et storsindet, vidende og dannet menneske, som altid var parat med en hjælpende hånd. Vi skylder Niels stor tak for hans indsats for dansk lægevidenskab.

Vores tanker går til Susanne og børnene.

Æret være hans minde.

Jørgen Frøkiær

Lars Fugger

Finn Cilius Nielsen

Ulrik Gether

Peter Munk Christiansen

Kirsten Grønbæk

Troels Staehelin Jensen

Jens Otto Lunde Jørgensen

Henrik Toft Sørensen

Niels Ødum

Right side

af Jens Kibsgaard Riis | 25/06
1 Kommentar
af Sven Felsby | 25/06
1 Kommentar
af Stine Bjerrum Runge | 22/06
2 kommentarer
af Preben Joffe | 22/06
1 Kommentar
af Charlotte Schulsinger | 22/06
6 kommentarer
af Jens-Jørgen Gravesen | 20/06
1 Kommentar
af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer