Content area

Peter Leth Jørgensen

31.1.1938-02.1.2018

Vores mentor og kære ven døde den 2. januar, næsten 80 år gammel.

Peter blev student fra Sorø Akademi i 1956 og cand.med. fra Aarhus Universitet i 1964. Efter en kort periode som reservelæge på hospitaler i Aarhus og i hæren blev han ansat ved Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet, der dengang var ledet af Jens Chr. Skou, natrium-kalium-pumpens opdager og senere Nobelprismodtager. Det lykkedes Peter at renfremstille pumpen i aktiv form ud fra ydre medulla i svinenyrer. I sin disputats fra 1976 og efterfølgende publikationer beskrev han metoden og undersøgelser af det oprensede pumpeprotein, der viste, at proteinet eksisterer i to konformationer med hhv. natrium og kalium bundet, som kunne skelnes fra hinanden ved de tryptiske og kymotryptiske spaltningsmønstre. Dette var banebrydende for forståelsen af pumpemekanismen, og Peters renfremstillingsmetode er blevet anvendt og citeret af hundredevis af kolleger verden over. Elektronmikroskopiske undersøgelser af det oprensede pumpeprotein i samarbejde med Arvid Maunsbach gav det første hint om dets form, og i de senere år har renfremstillingsmetoden fået ny aktualitet i røntgenkrystallografisk bestemmelse af den tredimensionale struktur.

I 1989 flyttede Peter fra Aarhus til en professorstilling i molekylær fysiologi ved Københavns Universitet. Her lykkedes det hans forskningsgruppe at overføre genet for natrium-kalium-pumpen fra svinenyrer til gærceller og på denne baggrund ved mutagenese af de enkelte aminosyrer at bestemme, hvor i proteinet natrium og kalium bindes.

Peter var kendt for at sige sin mening på en direkte og hudløst ærlig måde, der nogle gange kunne falde kollegerne for brystet. Som mentor var han kritisk og passioneret, men også kærlig. Stort set alle hans tidligere elever har i dag betydende stillinger, som professorer ved vores universiteter eller som ledere i den bioteknologiske industri.

Han blev medlem af det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab i 1990, modtog Rigmor og Carl Holst-Knudsens videnskabspris i 1987 og Novo Nordisk Prisen i 1991 og er også blevet hædret med Ridderkorset.

Trods sygdommen alfa-1-antitrypsinmangel fik Peter takket være en særdeles vellykket dobbelt lungetransplantation i 1992 mange gode og aktive år både før og efter sin pensionering i 2005. Uden for arbejdslivet var han passioneret sejlsportsmand, og i sit otium blev han en meget kompetent vildfuglefotograf med særligt blik for ørne.

Michael Broberg Palmgren

Bente Vilsen

Jens Peter Andersen