Content area

Svend Aage Mortensen

31.8.1942–22.4.2015

Dansk kardiologi har mistet en af sine store personligheder. Svend Aage Mortensen – blandt kolleger og patienter kendt som SAM – er død efter kort tids sygdom. SAM blev læge i 1974, og fra 1978 var han ansat ved Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet. SAM uddannede sig bredt i kardiologien, men hjertesvigt og kardiomyopatier blev hans store interesse. I London lærte han at udføre myokardiebiopsi, som ikke tidligere havde været foretaget i Danmark. Efterfølgende undersøgelser af hjertebiopsier og deres anvendelse ved en række hjertesygdomme på Rigshospitalet førte til hans disputats ved Københavns Universitet i 1989.

SAM var på studieophold flere steder i USA, herunder på Stanford University i 1983. Besøget på Stanford skulle særligt tjene til at få indsigt i centrets hjertetransplantationsprogram, som kom til at danne skole for det senere program, som blev oprettet på Rigshospitalet. Fra programmets start på Rigshospitalet i 1990 var han medicinsk ansvarlig for hjertetransplantation, og SAM har om nogen været en førende ekspert inden for feltet i Danmark. De seneste år kunne SAM genoptage sin forskning for fuld styrke. SAMs forskningsmæssige indsats de sidste 15 år koncentrerede sig om betydningen af sporstoffet Q10’s betydning ved hjertesvigt. Kort før sin død nåede han et stort gennembrud ved at færdiggøre en større klinisk undersøgelse, som støttede hans teorier om stoffets anvendelighed ved hjertesvigt. Undersøgelsen vakte stor international opmærksomhed, og SAM var til det sidste opsat på at videreføre sine studier til gavn for patienterne.

Patienternes ve og vel var i det hele taget altid SAMs primære interesse, og mange patienter har meddelt deres store beklagelse ved den triste nyhed om hans bortgang. SAM var en særdeles beskeden person, altid hjælpsom og villig til at dele sin viden. Bedre kollega eller mentor kunne man ikke ønske sig. SAMs død har berørt os alle dybt, men allermest selvfølgelig familien, for hvem vi ved, at savnet af SAM er kolossalt. Vores tanker går til Kirsten og børnene. Æret være hans minde.

Søren Boesgaard

Jørn Carlsen

Martin Iversen

Jesper Hastrup Svendsen

Kåre Sander

Finn Gustafsson