?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Terese Marianne Ulrich

17.8.1928-27.6. 2017

Fhv. afdelingslæge Marianne Ulrich er sovet stille ind efter længere tids sygdom. Marianne kom til verden i et lægehjem i Stubbekøbing, og som sin storebror Niels Strandbygaard gik hun i faderens fodspor. Hun dimitterede fra Københavns Universitet i 1955. Efter turnus drog hun med sin ægtefælle Carl-Einar til Canada, hvor hun i 1959 erhvervede canadisk jus og i 1965 speciallægeanerkendelse i pædiatri med ansættelser på bl.a. Hospital for Sick Children i Toronto. Familien vendte i 1968 tilbage til Danmark. Efter dansk speciallægeanerkendelse fik Marianne ansættelse på Børneafdelingen i Odense som 1. reservelæge, klinisk assistent, afdelingslæge og i perioder som konstitueret overlæge. Undervejs var der afstikkere til Universitetets Arvepatologiske Institut og til børneafdelingen i Kolding samt indskudte pauser til forskning. I en årrække var Marianne endvidere tilknyttet Syddansk Universitet som klinisk lektor i pædiatri.

Forskningsmæssigt havde neonatologien hendes særlige interesse. Hun grundlagde i 1971-1972 1. Odensekohorte af nyfødte børn, der dannede grundlag for referenceværdier og vækstkurver for børn med gestationsalder (GA) på 25-43 uger. Og Marianne var vedholdende. Seneste kohortepublikation – 32 års efterundersøgelse af præmature børn med GA over 31 uger – udkom i 2013 i Acta Paediatrica. Marianne ledede i et samarbejde med professor Mogens Hauge i fem år den såkaldte Odense Eurocat misdannelsesregistrering og var tidligt ude med arbejder om sammenhængen mellem folinsyremangel i graviditeten og medfødte misdannelser.

Marianne var et fint menneske og en forbilledlig kollega for hvem engagement, grundighed, ordentlighed, flid og hjælpsomhed faldt lige så naturligt som at trække vejret. I privatlivet gav hun tid og nærvær til sin mand og deres to børn. Hendes største fritidssyssel var opdræt og træning af beagler, der foregik på et noget nær professionelt niveau med adskillige championater til følge. Hertil kom litteratur og bridge og ikke mindst samvær med børnebørnene.

Marianne er gået bort efter et langt livs dygtigt virke til gavn for vore mindste. Tilbage bliver mindet om en kompetent og beredvillig kollega med høje idealer. Vi lader vore tanker gå til Carl-Einar, børnene Georg og Karen samt børnebørnene.

Æret være Mariannes minde.

Jens Kamper

John Rolschau

Bendt Brock-Jacobsen

Arne Høst

Right side

Nr. 4/2018

Senest kommenteret

Sundhedsstyrelsen på vej med tiårsplan for akutte patienter
💬
1
Bent Varming 23. feb 2018 14:50
Fastlåst stuegang i Horsens giver resultater
💬
1
Peter Ivan Andersen 23. feb 2018 14:35
Defensiv medicin er lige om hjørnet
💬
1
Jesper Melchior Hansen 23. feb 2018 14:18
Luftguitar, kvakademisk forskning og Cochrane
💬
13
Asbjørn Kørvel-Hanquist 22. feb 2018 14:09
Lægeforeningen: Det risikobaserede tilsyn fungerer ikke
💬
1
Lars Erik Larsen 20. feb 2018 15:25