Content area

|

Anmeldelse: Syg litteratur

Af
Anmelder: Lise Kirstine Gormsen, cand.med., MHH, ph.d., lektor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og 1. reservelæge på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Jane Ege Møller, cand.mag., ph.d., adjunkt, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet. E-mail: lise.gormsen@ki.au.dk Interessekonflikter: ingen
Denne andenudgave når bogens formål langt bedre end førsteudgaven i 2016, nemlig at udgøre et bidrag til det traditionelle pensum på de videregående uddannelser inden for medicin og sundhedsvidenskab. Dette nås bl.a., fordi redaktørerne Anne-Marie Mai og Peter Simonsen indleder bogen med en fin introduktion til litteraturens rolle i sundhedsvæsenet. Endvidere introduceres læseren til de grundliggende begreber i narrativ medicin. Hver sektion af tekstuddragene indledes med en række arbejdsspørgsmål, der kan facilitere refleksioner over teksterne. Kapitlerne indledes desuden af korte nyttige...
Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Camilla Bang | 15/08
3 kommentarer
af Lars Ulrik Gerdes | 14/08
1 Kommentar
af Frede Simonsen | 13/08
1 Kommentar
af Ebbe Bonde Sørensen | 13/08
10 kommentarer
af Birgitte Retbøll | 12/08
20 kommentarer
af Zbigniew Sroczynski | 11/08
1 Kommentar
af Inge Marthin Sørensen | 10/08
2 kommentarer