Content area

|

Anmeldelse: Syg litteratur

Forfatter(e)
Anmelder: Lise Kirstine Gormsen, cand.med., MHH, ph.d., lektor på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet og 1. reservelæge på Aarhus Universitetshospital, Risskov. Jane Ege Møller, cand.mag., ph.d., adjunkt, Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, Aarhus Universitet. E-mail: lise.gormsen@ki.au.dk Interessekonflikter: ingen
Denne andenudgave når bogens formål langt bedre end førsteudgaven i 2016, nemlig at udgøre et bidrag til det traditionelle pensum på de videregående uddannelser inden for medicin og sundhedsvidenskab. Dette nås bl.a., fordi redaktørerne Anne-Marie Mai og Peter Simonsen indleder bogen med en fin introduktion til litteraturens rolle i sundhedsvæsenet. Endvidere introduceres læseren til de grundliggende begreber i narrativ medicin. Hver sektion af tekstuddragene indledes med en række arbejdsspørgsmål, der kan facilitere refleksioner over teksterne. Kapitlerne indledes desuden af korte nyttige...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Astrid Hanna M. Schulze | 24/08
1 Kommentar
af Benny Andreasson | 23/08
1 Kommentar
af Sven Felsby | 20/08
1 Kommentar
af Christian Visby Carlsen | 20/08
8 kommentarer
af Jørn Rosborg | 18/08
2 kommentarer
af Kasper Broby Eckert | 17/08
3 kommentarer
af Pal Bela Szecsi | 16/08
1 Kommentar
af Michael Prangsgaard Møller | 16/08
2 kommentarer