Content area

|

»Det er så nemt at sætte en streg på et stykke papir, men det handler om mennesker af kød og blod«

Magnus Heunicke har været på besøg hos to yngre læger på Rigshospitalet. Selv om de hverken talte om Sundhedsplatformen eller »værnepligt« for yngre læger, er Anders Hebert og Cæcilie Trier godt tilfredse med udbyttet af besøget. For ministeren fik sat ansigter og billeder på yngre læger og på patienter og pårørende. Og så gav de ham et ny invitation.
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på besøg hos to yngre læger, Anders Hebert og Cæcilie Trier, på Rigshospitalet. Foto: Claus Boesen
Forfatter(e)
Bodil Jessen, boj@dadl.dk

På en normal arbejdsdag er han klædt i jakkesæt og slips. Det er ham, der træder først ind ad døren. Ham, som alle lytter til.

Men fredag den 6. september begyndte ikke som en normal dag for sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Denne morgen var han fluen på væggen, jakkesættet var skiftet ud med hvidt hospitalstøj, og han var med på en lytter.

For Cæcilie Trier og Anders Hebert, begge yngre læger på Rigshospitalet, havde inviteret ministeren med på en vagt på Rigshospitalets børne- og ungeklinik. Og det ville han gerne. Meget gerne endda. Der gik kun en time, fra Cæcilie havde skrevet til ham på det sociale medie Twitter, til Magnus Heunicke svarede »hellere end gerne«.

  • Hvis vi var begyndt at lege undersøgende journalister og havde gået og stukket til ham, så havde vi ødelagt hele formålet med besøget. Så ville han være under beskydning, og det ville være upassende.

Anders Hebert, formand for Yngre Læger i Region Hovedstaden, ansat på Rigshospitalet

Kød og blod

Ugeskrift for Læger havde ikke mulighed for at komme med rundt på afdelingen, men efter besøget, da ministeren var kørt videre til pressemøde i Finansministeriet, talte vi med de to initiativtagere.

Hvorfor inviterede I ham?

Formand for YL Hovedstaden, Anders Hebert. Foto: Claus BoesenFormand for YL Hovedstaden, Anders Hebert. Foto: Claus Boesen

»Vi synes, det er vigtigt, at han har fået en personlig relation og nogle billeder inde i hovedet af, hvem vi og patienterne er. Det, tror jeg, er fuldstændig afgørende, når han skal sidde og træffe beslutninger om sundhedsvæsenet. Det er så nemt at sætte en streg på et stykke papir, men det handler om mennesker af kød og blod. Derfor er det utroligt vigtigt, at han besøgte os i dag,« forklarede Anders Hebert.

Magnus Heunicke blev vidne til en ganske normal fredag i de godt to timer, han tilbragte med Cæcilie Trier og Anders Hebert, deres kolleger og patienter: morgenkonference, besøg på børnemodtagelsen, børnekræftafdelingen og afdelingen for knoglemarvstransplantationer.

Ikke helt stille, men heller ikke vanvittigt travlt.

»Vi skulle se til nogle børn, og så blev vi pludselig kaldt til noget mere akut. Sådan er det typisk at være yngre læge«, forklarer Cæcilie Trier.

Sæbebobler

Magnus Heunicke var med, da de to læger i modtagelsen skulle tilse en 13 måneder gammel dreng, der havde ondt i højre skulder. Han havde også lidt feber.

De havde lige slået ham op i systemet, da telefonen ringede nede fra børnekræftafdelingen. Det var akut. En patient skulle skannes og have lagt en venflon til kontrastvæske.

»Men med små børn kan man ikke bare lægge en venflon. Vi skal først lægge bedøvende creme og skabe ro og tryghed på stuen. Yngre lægers arbejde handler ikke kun om at være fagligt dygtige og have styr på det hele. Vi skal også have de nødvendige menneskelige kompetencer«, siger Anders Hebert.

Derefter var det op ad trapperne og retur til den 13 måneder gamle dreng i børnemodtagelsen. De undersøgte ham og lagde en plan med blodprøver og ultralydskanning. Og undervejs fik de pustet en masse sæbebobler.

På afsnittet for knoglemarvstransplantationer måtte Magnus Heunicke iklæde sig fuldt beskyttelsesornat og ind gennem sluserne, inden han kunne besøge en 11-årig dreng med leukæmi, der har fået en knoglemarvstransplantation.

»Jeg tror, det gjorde et stort indtryk på ham at høre moren fortælle. Hun var glad for den høje faglige ekspertise på afdelingen, men også for de personlige relationer familien havde fået til læger og sygeplejersker«, siger Anders Hebert.

Sundhedsministeren fik også et indblik i morgenkonferencen, hvor lægerne i fællesskab drøfter de indlagte børn. Et forum, hvor læring og supervision er i hovedsædet.

Cæcilie Trier, formand for Uddannelsesudvalget i Yngre Læger. Foto: Claus BoesenCæcilie Trier, formand for Uddannelsesudvalget i Yngre Læger. Foto: Claus Boesen

»Vi talte sammen om det bagefter, for Magnus Heunicke havde på forhånd forestillet sig, at det var mere stift og hierarkisk opbygget. Men det er i langt højere grad: 'Hvad skal vi gøre her', og så spiller alle lægerne ind på en rigtig konstruktiv måde. Han var imponeret over, at det foregik så åbent«, fortæller Cæcilie Trier.

Skulle ikke tale politik

Formålet med besøget var give ministeren mulighed for fra første række at få et indblik i sundhedsvæsenet og i yngre lægers vilkår. Magnus Heunicke var ikke indbudt til en egentlig politisk drøftelse. I denne omgang. Men Anders Hebert og Cæcilie Trier håber alligevel, at besøget har givet ham stof til eftertanke, når han og den øvrige regering i disse måneder skal udforme den socialdemokratiske regerings sundhedspolitik.

De to yngre læger er godt og vel halvvejs i hoveduddannelsen i pædiatri, og for dem er det vigtigt, at ministeren forstår, hvor ofte en yngre læge skal skifte arbejdsplads, og hvor vigtig supervision er.

»Det er for eksempel vigtigt, hvis man beslutter at indføre den her 'værnepligt' i almen praksis«, siger Anders Hebert.

Sagde I det til ham?

»Nej, for vi havde ikke inviteret ham for at tale politik med ham. Tanken var, at han skulle gå med på en vagt og se os sammen med patienterne. Så må vi tage politikken på nogle andre kanaler«, siger Cæcilie Trier, og Anders Hebert føjer til:

»Hvis vi var begyndt at lege undersøgende journalister og havde gået og stukket til ham, så havde vi ødelagt hele formålet med besøget. Så ville han være under beskydning, og det ville være upassende«.

Sundhedsplatformen – elefanten i rummet – blev heller ikke nævnt.

»Så ville hele besøget have handlet om SP. Men det skal jeg gerne beklage på vegne af alle yngre læger«, griner Anders Hebert.

Fik I det ud af besøget, I ønskede?

»Ja. Han fik sat nogle ansigter og billeder på yngre læger og på sundhedsvæsenet. Når han fremover tænker yngre læger, så er det ikke en grå, unavngiven figur – så er det måske Anders og Cæcilie, han tænker på. Og når han tænker patienter og pårørende, så er det ikke bare nogle tal, men drengen på knoglemarvsafdelingen og hans mor. Det er blevet kød og blod for ham, og det var det, vi ønskede«, siger Cæcilie Trier.

En ny invitation

Besøget er ovre, men står det til Anders Hebert og Cæcilie Trier, slutter det ikke her. For de ved godt, at en fredag morgen i sensommeren ikke er det mest hektiske tidspunkt på en børneafdeling.

Da de trykkede hånd på gangen efter besøget, fik Magnus Heunicke derfor endnu et godt tilbud af de to yngre læger:

»Vi vil godt invitere dig til at komme på besøg på en af de store børneafdelinger på Herlev eller Hvidovre Hospital en aften i februar. Så skal du opleve et sted, hvor lægerne har meget travlt«.

Magnus Heunicke kastede et blik over på sin ministersekretær.

»Den skal vi lige have i kalenderen«.

Right side