Content area

|

FAS’ Års- og medlemsmøde 2018

Fredag den 5. oktober 2018 kl. 10.00-16.30 på Munkebjerg Hotel.

Disruption i sundhedsvæsenet
– hvad er lægens rolle?

Kunstig intelligens, big data og sociale medier er nogle af de nye teknologier, som er i fuld gang med at forandre vores verden fundamentalt. Udviklingen kaldes »disruption«, og den vil få vidtrækkende konsekvenser for sundhedsvæsenet og ikke mindst den måde, læger arbejder på.

I foråret godkendte FDA i USA det første automatiserede diagnosticeringssystem. Eksperter vurderer, at algoritmer om få år vil være bedre end læger til at stille de fleste standarddiagnoser. Og måske vil intelligente robotter overgå selv de bedste kirurger i løbet af nogle årtier. Samtidig vil dele af befolkningen selv kunne bruge kunstig intelligens til at vurdere deres sundhedsdata og helbred.

Er denne udvikling allerede så langt fremme, at lægerne er sat uden for indflydelse? Eller er forventningerne til kunstig intelligens i virkeligheden overdrevne? Og hvad betyder udviklingen for lægernes arbejdsvilkår?

Disse spørgsmål og mange andre forsøger FAS at besvare på medlems- og årsmødet, hvor man kan møde eksperter på området og centrale aktører i sundhedsvæsenet.

På mødet vil virksomhedsrådgiver Lone Overgaard Thier fortælle, hvad disruption betyder for sundhedsvæsenet, for lægerne og for læge-patient-relationen. Chief Medical Officer i IBM Nordic, Henrik Rindel Gudbergsen giver os et indblik i nye teknologier som f.eks. Watson computersystemet, der har været afprøvet på Rigshospitalet, og iværksætteren og speciallæge i almen medicin, Imran Rashid, giver sine bud på, hvordan vi som læger kan bruge de gode side af den digitale udvikling og undgå de dårlige.

Tre erfarne ledere fra sundhedsvæsenet diskuterer udviklingen og perspektiverne ved disruption i sundhedsvæsenet, og Danske Regioners nye formand, Stephanie Lose, giver sin vurdering af, om og hvordan de forskellige aspekter af disruption påvirker arbejdsvilkårene for medarbejderne i sundhedsvæsenet.

Dagen afrundes af årsmødets moderator, Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik, og FAS’ formand, Lisbeth Lintz, som diskuterer FAS’ muligheder for at påvirke udviklingen.

Som altid vil der undervejs være gode muligheder for at debattere emnet med oplægsholderne, ligesom der afholdes en række workshops om bl.a. kunstig intelligens, forskning og disruption, nye kommunikationsformers påvirkning af relationen til patienterne og meget andet.

Vel mødt!

Lisbeth Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger

Program

Kl. 10.00 Velkomst

Ved formand for FAS, overlæge Lisbeth Lintz og ordstyrer, journalist Martin Krasnik

Kl. 10.10 Overordnet disruption – er løbet kørt for lægerne?

Ved virksomhedsrådgiver, ekspert i disruption Lone Overgaard Thier

Kl. 10.50 Teknologi i en brydningstid

Ved Chief Medical Officer Henrik Rindel Gudbergsen, IBM

Kl. 11.30 Kaffepause

Kl. 11.45 Besserwisserne – paneldebat

Ved direktør Peder Jest, Odense Universitetshospital, hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet og lægefaglig direktør Jørgen Schøler Kristensen, Aarhus Universitetshospital

Kl. 12.30 Frokost og kaffe

Kl. 13.30 Introduktion til eftermiddagen

Ved Martin Krasnik

Kl. 13.35 Hvordan skal lægerne navigere i den digitale udvikling? Hvad er godt, og hvad er skidt?

Ved speciallæge og it-iværksætter Imran Rashid

Kl. 14.15 Workshops

Kl. 15.15 Kaffepause

Kl. 15.30 Har disruption betydning for arbejdsvilkår i sundhedsvæsenet?

Ved Stephanie Lose, formand for Danske Regioner

Kl. 16.00 Hvordan styrker vi FAS’ rolle for at kunne disrupte?

Ved Lisbeth Lintz og Martin Krasnik

Kl. 16.15 Afrunding

Ved Lisbeth Lintz

Kl. 16.30 Mødet slutter

Workshops

1 - Hvordan fastholdes muligheden for at udøve lægekunst i et disruptet sundhedsvæsen?
Workshopleder: Psykolog Anette Jønsson

2 - Kunstig intelligens i Region Hovedstaden – status og fremtid

Workshopledere: Overlæge Peder Klement Jensen, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital og specialkonsulent Anne-Marie Christina Thoft, Mobility og Teknologi, Center for Regional udvikling, Region Hovedstaden

3 - Hvordan skal forskningen styrkes, hvis lægerne skal spille ind i en udviklings- disruption-dagsorden?

Workshopleder: Professor Lars Bo Nielsen, dekan, Aarhus Universitets sundhedsfaglige fakultet, Health

4 - Kan disruption understøtte det tværfaglige element i det sammenhængende sundhedsvæsen?

Workshopleder: Kontorchef Nanna Skovgaard, Data, Infrastruktur og Cybersikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet

5 - Hvordan påvirker indrapportering af data og brug af PC i konsultationen det konkrete møde mellem patient og læge?

Workshopleder: Overlæge Marianne Lau og overlæge Lilli Sørensen, Dansk
Selskab for Kommunikation i Sundhedsvæsenet

6 - Hvordan påvirker sociale medier udviklingen i sundhedsvæsenet?

Workshopledere: Pressechef Ole Felsby og kommunikationsspecialist Anne Mejer

Medlemmer, der ønsker emner af almen interesse for FAS’ medlemmer sat på dagsordenen til debat på medlemsmødet, skal senest seks uger før mødet anmode om dette via brev eller mail til FAS (fas@dadl.dk).

Mødet er åbent for alle medlemmer af FAS. Menige medlemmer tilmelder sig mødet ved at sende en mail til tp.fas@dadl.dk. Deltagelse i mødet er gratis, og der vil være åbent for tilmelding fra mandag den 11. juni til mandag den 3. september 2018.

Ved evt. spørgsmål kan der rettes henvendelse til FAS’ sekretariat – Tina Pind på tlf. 35 44 84 20 eller mail tp.fas@dadl.dk.

Blad nummer: 
Sidetal: 
1093-1094

💬 0 Kommentarer

Right side

af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer
af Morten Sodemann | 17/06
5 kommentarer