Content area

|

Lægeetisk Nævn afgør Svend Lings skæbne i dag

Svend Lings kan blive den første læge siden anden verdenskrig, der bliver smidt ud af Lægeforeningen. Lægeetisk Nævn tager stilling til sagen i dag.
Svend Lings kan blive dømt den 26. september i en sag om aktiv dødshjælp. I dag bliver hans sag diskuteret i Lægeetisk nævn. Foto: Palle Peter Skov
Forfatter(e)
Anders Heissel, ah@dadl.dk

Er Svend Lings' offentliggørelse af den såkaldte selvmordsliste og ikke mindst udtalelser om, at han aktivt har hjulpet danskere med at dø, foreneligt med at være en del af Lægeforeningen?

Det spørgsmål skal Lægeetisk Nævn senere i dag tage stilling til i sagen om den kontroversielle læge Svend Lings, der både har udtalt, at han har givet medicin til patienter alene med det formål at gøre dem i stand til at begå selvmord og har offentliggjort en vejledning i, hvordan patienter kan begå selvmord.

Det er Lægeforeningens bestyrelse, der har anmodet foreningens Lægeetiske Nævn om at undersøge, om Svend Lings har handlet i strid med foreningens etiske principper, der blev vedtaget så sent som i foråret.

”Jeg tror bestemt, at vi på mødet når til en konklusion om, hvorvidt der er tale om brud på de lægeetiske principper. Herefter er det op til Lægeforeningens bestyrelse, hvad der så i givet fald skal ske”, siger overlæge Carsten Hædersdal, formand for Lægeetisk Nævn.

Hvis Lægeetisk Nævn finder, at Svend Lings har overtrådt princip nr. 15 med ordlyden »Lægen må aldrig handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord« havner sagen altså igen hos Lægeforeningens bestyrelse. Den kan så rejse en sag ved Voldgiftsretten, der endeligt beslutter, om Svend Lings skal smides ud af Lægeforeningen.

Hvis det i sidste ende skulle ende med en eksklusion, vil sagen være meget usædvanlig, da Lægeforeningen senest ekskluderede et medlem for over 70 år siden, da tiden efter anden verdenskrig betød, at flere læger, der havde hjulpet nazisterne, heriblandt den fremtrædende nazistlæge Frits Clausen, blev smidt ud af foreningen.

Forbløffende dobbeltmoral

Svend Lings kalder det dog for 'forbløffende dobbeltmoral', at Lægeetisk Nævn nu skal tage stilling til, om han bør ekskluderes og henviser til, at Menneskerettighedsdomstolen har fastslået, at selvmord er en menneskeret, og ikke mindst, at andre læger er blevet dømt for bl.a. drab, patientmisbrug eller svindel med forskningsmidler uden at være smidt ud af Lægeforeningen.

»Alligevel vil visse kredse af Lægeforeningen altså have mig smidt ud. Også selv om jeg ikke er dømt for nogen lovovertrædelse - i det mindste ikke endnu. Den tankegang har jeg svært ved at følge,« siger Svend Lings.

Men det er en forkert opfattelse, at det ikke har været kutyme at ekskludere medlemmer af Lægeforeningen, siger Carsten Hædersdal.

”Jeg kunne sikkert finde eksempler på sager, hvor vi i dag ville have ekskluderet vedkommende læge. Men det blev ikke gjort på det pågældende tidspunkt, fordi de etiske principper ikke eksisterede, og tiden var en anden. I dag har vi fået principperne, og desuden tror jeg, at vi i Lægeforeningen er blevet mere opmærksomme på at holde et spejl op foran os selv. Derfor er denne sag også interessant, fordi den kan være med til at lægge retningen for, hvordan man som læge skal opføre sig”, siger Carsten Hædersdal.

Svend Lings var i starten ef september i retten i Svendborg på anklagebænken for at have hjulpet flere personer med at begå selvmord og risikerer i den sag op til tre års fængsel.

Dommen forventes den 26. september.

Right side

af Jens Enné Sletgaard | 20/09
3 kommentarer
af Alice Kunkel | 17/09
7 kommentarer
af Jørn Rosborg | 17/09
1 Kommentar
af Peter Christian Gøtzsche | 17/09
1 Kommentar
af Jens Ole Mathiesen | 16/09
3 kommentarer
af Annette Randløv | 16/09
2 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 15/09
4 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 14/09
4 kommentarer
af Steffen Thirstrup | 11/09
4 kommentarer