Content area

|

Lægeforeningen vil have skærpede sprogkrav til EU-læger

Et stigende antal udenlandske læger arbejder i Danmark. En del af dem er rekrutteret i EU og dem er der ikke formelle sprogkrav til. Det bør ændres, mener Lægeforeningen.
Forfatter(e)
Anne Steenberger, as@dadl.dk

Læger, der er uddannet og rekrutteret fra lande uden for EU, skal bestå det, der hedder Prøve i Dansk 3. Men det samme krav stilles ikke til læger, der kommer fra EU-lande og som nu arbejder i Danmark. Men også her kan der være sproglige problemer.

”Vi mangler læger i Danmark. Læger, der er uddannet i udlandet - herunder i et andet EU-land - er en helt uundværlig del af det danske sundhedsvæsen, og de yder en indsats, som vi sætter stor pris på. Men der er også nogle af de udenlandske læger, som ikke taler godt nok dansk. Det kan gøre kommunikationen med både patienter og kolleger vanskelig, og det kan risikere at gå ud over patientsikkerheden”, siger Jesper Brink Svendsen, der er formand for Lægeforeningens Uddannelsesudvalg.

Stigende antal udenlandske læger

Der er lægemangel i Danmark og ikke mindst sygehuse uden for de store universitetsbyer har i de seneste mindst 20 år rekrutteret læger fra udlandet.

Ifølge DR.dk arbejdede der ved årtusindeskiftet arbejdede 156 speciallæger med udenlandsk uddannelse i Danmark. I 2015 var tallet steget til 1.509 speciallæger. Også ifølge Danmarks Radio er der på adskillige sygehuse afdelinger, hvor udenlandske læger er i overtal.

Og en del af dem er der altså ikke de samme sprogkrav til.

Lægeforeningen foreslår derfor, at man i Danmark fremover stiller sprogkrav til alle udenlandske læger, som skal arbejde i Danmark, uanset om de kommer fra et EU-land eller et andet land.

”I både Finland og Sverige stiller man sprogkrav til EU-læger. Vi mener, at Danmark bør stille krav om, at EU-læger kan dokumentere, at de har sprogkundskaber svarende til den Prøve i Dansk 3, som man kræver af læger udenfor EU, når de skal arbejde i Danmark. Det er ulogisk, at der bliver stillet forskellige krav til de udenlandske læger alt afhængig af, om de kommer fra et EU-land eller udenfor”, siger Jesper Brink Svendsen.

Kravet vil ikke være i strid med EU-reglerne, mener Lægeforeningen, som ellers giver EU-borgere umiddelbar adgang til at få deres uddannelse godkendt i andre EU-lande. Lægeforeningen peger på, at der findes en undtagelse, som åbner for, at Danmark kan kræve dokumentation af sprogkundskaber, hvis det erhverv, som skal udøves, har konsekvenser for patientsikkerheden. Det er den undtagelse, som både Finland og Sverige bruger, når de har særlige sprogkrav til EU-læger.

Right side