?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 14. nov 2017
Patrick Schjelderup, speciallæge i nefrologi, er glad for at kunne arbejde en del af tiden på Thisted Sygehus, blandt andet fordi de gør det muligt for ham at arbejde med sit speciale. Foto: Lars Horn

Læger på delt tid skal holde liv i udkantssygehus

Nyheder

Sygehuset i Thisted rekrutterer læger ved hjælp af dele- og kombistillinger. Patrick Schjelderup kan dermed vende tilbage til sit speciale, mens Charlotte Brix Andersson kan hellige sig forskning.

Dato
14. nov 2017
Forfattere
Dorte R. Jungersen, doj@dadl.dk
💬 0

Region Nordjylland tilbyder som den første region i landet dele- og kombistillinger til læger. Det betyder, at en læge f.eks. kan være ansat 50 pct. af tiden på Regionshospitalet Nordjylland i Thisted og være forsker resten af tiden, eller være deltidsansat på f.eks. Aalborg Universitetshospital.

De nye stillingstyper er regionens seneste forsøg på at rekruttere læger og give liv og kontinuitet til sygehuset i Thisted samt helt konkret sikre, at der er læger til at gå stuegang på sygehusets akutte og medicinske sengeafsnit.

Charlotte Brix Andersson og Patrick Schjelderup er blandt de første, der har underskrevet kontrakt på de nye stillingstyper.

Charlotte Brix Andersson, 52 år og obstetriker, har orlov fra sin stilling som overlæge på Aalborg Universitetshospital. I september påbegyndte hun en etårig kombistilling, hvor hun halvdelen af tiden har genoptaget den forskning, hun ikke har haft tid til i mange år, mens hun den anden halvdel af tiden gør tjeneste på sygehuset i Thisted, hvor hun for mange år siden havde en kursusstilling.

Patrick Schjelderup, 39 år og speciallæge i nefrologi, er ansat i en toårig delestilling, hvor han i lige uger gør nytte på sygehuset i Thisted, mens han i ulige uger arbejder på Nefrologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Flere fluer med et smæk

De to læger befinder sig forskellige steder i livet. Charlotte Brix Andersson har ”været igennem karriereræset”, og børnene er flyttet hjemmefra. Mens Patrick Schjelderup efter endt speciallægeuddannelse i 2014 ikke umiddelbart kunne finde en stilling i sit speciale. Derfor har han i tre år arbejdet på Almenmedicinsk Afdeling i Hjørring. Men da han blev gjort opmærksom på opslaget af en delestilling, der både indebar, at han kunne vende tilbage til sit speciale og sikre ham en fast stilling efterfølgende på Aalborg Universitetshospital, slog han til.

”Jeg troede egentlig ikke, at det ville lykkes mig at vende tilbage til mit speciale, eftersom der har været en overkapacitet af nefrologer”, siger Patrick Schjelderup og fortsætter:

”Jeg lægger ikke skjul på, at min primære motivation for at søge stillingen har været at vende tilbage til nefrologien. Og ja, det tager mig to en halv time i transport dagligt hver anden uge.

Men når det er sagt, er jeg glad for at være i Thisted, som jeg både kender fra min turnus og en introduktionsstilling. Jeg har virkelig følelsen af at gøre en forskel derude.

Det er en stor tilfredsstillelse for mig at kunne bidrage til, at patienterne oplever noget kontinuitet og at se deres taknemmelighed.

Jo, det kan godt være svært indimellem at have et tilhørsforhold til to steder – man kan til tider føle sig lidt som gæst. Men det tager jeg gerne med”.


Overlæge Charlotte Brix Andersson er obstetriker og ansat halvdelen af tiden i Thisted, resten af tiden forsker hun. 
Foto:  Lars Horn / Baghuset Overlæge Charlotte Brix Andersson er obstetriker og ansat halvdelen af tiden i Thisted, resten af tiden forsker hun. Foto: Lars Horn / BaghusetFoto: Lars Horn / Baghuset

Mindre stress – mere tid

Charlotte Brix Andersson har i mange år haft nok at gøre med sit fuldtidsjob foruden alskens andre hverv. Bl.a. er hun formand for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler.

”I mange år har jeg haft alt for travlt. Så jeg var begyndt at overveje at drosle ned. Havde planer om at tage orlov og alene leve af at tage nogle flere af de vagter i Thisted, som jeg de senere år har haft nogle få stykker af. Og så ville jeg se, om jeg kunne få tid til at lave det forskningsprojekt, jeg længe har haft lyst til. Siden 2011 har vi i fødselsdatabasen indsamlet data fra ca. 200.000 børn, der har fået målt pH ved fødslen, og det kunne være interessant at undersøge, hvordan pH-værdien ligger i forhold til f.eks. gestationsalder og medicinske sygdomme. Det er der bare ikke tid til med et fuldtidsjob.

Da jeg blev færdig med studiet, kunne det kun gå for langsomt med at komme ud i klinikken. Jeg har forsket lidt hen ad vejen. Men at sætte sig ned og lave sit eget projekt, har jeg ikke prøvet før. Så derfor slog jeg til, da den ledende overlæge i Thisted foreslog, at jeg blev ansat i en kombistilling. Jeg har en ugentlig vagt i Thisted samt nogle timer i ambulatoriet. Resten af tiden er helliget forskningen samt alle mine andre hængepartier”.

Både Charlotte Brix Andersson og Patrick Schjelderup oplever en mærkbar forskel de dage, de arbejder i Thisted i forhold til arbejdsdagen på universitetssygehuset i Aalborg. Ikke bare bliver der på den nordvestlige matrikel truffet hurtigere beslutninger – der er ikke så mange, der skal inddrages og spørges. Der er mere tid til patienterne, og så ved man, hvornår man har fri.

”Det at gå hjem til tiden sker langtfra altid i Aalborg, hvor hverdagen er præget af det stigende fødselstal, ekstrem stor stigning i antallet af ambulante patienter, stort arbejde med uddannelse af yngre kolleger og medicinstuderende og på det seneste også mangel på fødselslæger.

I Thisted er der mulighed for at koncentrere sig alene om patienten og tid til at give patienten det, man gerne vil.

Jeg kan gå til tiden og er ikke nær så stresset, når jeg kører hjem.

Og så får jeg oveni genopfrisket den gynækologi, jeg har været væk fra i mange år”, siger Charlotte Brix Andersson og fortsætter:

”Min kombistilling giver et boost til det samarbejde, der i forvejen eksisterer mellem Thisted og Aalborg. Det vil jeg kunne tage med mig, når jeg om et år er tilbage i min stilling i Aalborg. Der vil jeg vide, hvad det er for en situation, de ofte står i, når de ringer”.

Det smalle og det brede

Patrick Schjelderup nikker: ”Arbejdsdagen er ikke lige så presset og hektisk i Thisted. Tempoet er roligere, og der er ikke hele tiden patienter, der skal omvisiteres og rokeres rundt.

I Aalborg er jeg specialist og præsenteres for nyremedicinske problemstillinger, mens jeg i Thisted fungerer på en almenmedicinsk afdeling, hvor der er stor variation blandt patienterne. Det betyder, at jeg dér får holdt den brede interne medicin ved lige. Mine kollegaer i Thisted kan naturligvis trække på min nyremedicinske specialviden, og jeg deltager i undervisning af KBU-læger.

Jeg lærer dialysepatienterne i Thisted godt at kende, og jeg kunne da godt forestille mig, at jeg – når de to år er gået – vil kunne vedblive med at passe dem feks. et par dage om måneden”.

Begge mener, at de stillingstyper, de nu er ansat i, også kan anvendes som rekrutteringsmiddel i andre dele af landet.

”Helt klart. Det kan vise sig at være måden, hvorpå man får læger til at arbejde langt uden for universitetshospitalerne.

Det forskningsprojekt, jeg er i gang med nu, vil typisk ikke være noget, man tilbyder til en med min erfaring og alder, men vil normalt blive tilbudt til en, der er yngre end mig.

Jeg har ikke den store forskningsmæssige erfaring, men min meget brede kliniske erfaring er også en vigtig del af registerforskning, når det skal vurderes, om resultaterne også holder i det virkelige liv”, siger Charlotte Brix Andersson.

Kan I forstå, at det er så svært at trække læger til sygehuse langt væk fra de store byer?

”På et universitetshospital er der mere grobund for at være et sted, hvor de vigtige ting bliver diskuteret. Man sidder hver morgen rundt om bordet med subspecialiserede kolleger, der hver især har stor forstand på deres felt. Det har man ikke i Thisted, men her er der så noget så attraktivt som ro og tid”, siger Charlotte Brix Andersson.

Patrick Schjelderup er enig og tilføjer: ”Thisteds største problem er geografien. Lå det bare 30 km tættere på Aalborg, ville rekrutteringen formentlig være lettere”.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 23/2017

Senest kommenteret

Når journaler bliver afkrydsningsskemaer
💬
8
Christian Frøkjær Thomsen 20. nov 2017 20:59
Akutmodtagelser mangler mere end speciallæger
💬
2
Pal Bela Szecsi 20. nov 2017 17:55
Ikkekirurgisk behandling aflumbal nerverodspåvirkning
💬
4
Hans Henrik Freudenthal 20. nov 2017 17:10
Man bliver heller ikke klogere af misinformation…
💬
2
Martin Bo Christensen 20. nov 2017 15:22
Du skal ikke frygte Patienterstatningen
💬
2
Bent Varming 20. nov 2017 12:21