?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 12. jan 2018
Foto: ©2017 Palle Peter Skov

Region Midt udskyder beslutning om lægers efteruddannelse

Nyheder

Både Region Midtjylland og Region Syddanmark ville fjerne industrien fra finansiering af lægers efteruddannelse fra årsskiftet, men det kommer ikke til at ske i den ene af dem.

Dato
12. jan 2018
Forfattere
Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
💬 0

"Fra nytår skal alle speciallæger i Region Midtjylland takke nej til tilbud om at få støtte til rejser og konferencer i forbindelse med efteruddannelse". Sådan lød det i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland 29. september sidste år, men sådan blev det ikke alligevel.

I mellemtiden blev spørgsmålet om medicin- og medikoindustriens sponsorering af f.eks. kurser og kongresser for læger nemlig politisk, og nu er en beslutning udskudt på ubestemt tid. Nærmere betegnet indtil Regionsrådet måtte vedtage noget nyt.

"Regler og rammer lige nu er de samme, som de altid har været", siger Berit Bjerre Handberg, Kontorchef for Koncern HR, Sundhedsuddannelser i regionen.

Læger og deres chefer kan dermed sige ja - og nej - til de samme invitationer, som de plejer, og der er ikke fastlagt en tidsmæssig bagkant.

"Vi ved ikke, hvad Regionsrådet vil beslutte. Vi satser på, at emnet kan komme op i Regionsrådet i løbet af foråret, og der vedtages ikke regler med tilbagevirkende kraft", siger hun.

Den politiske intervention kom i første omgang fra den nuværende regionsrådsformand Anders Kuhnau (S), som kort før det seneste regionsrådsvalg slog bak. Han reagerede på et umisforståeligt offentligt brev fra de midtjyske lægeorganisationer, som fandt beslutningen hverken "gennemtænkt, undersøgt eller nødvendigt". Tværtimod var lægerne "stærkt bekymrede over udsigten til væsentligt forringede vilkår for efteruddannelse", hvis regionen selv skulle overtage hele den finansielle byrde.

"De rejser en række vigtige spørgsmål. Dels om de overhovedet kan få den efteruddannelse, de har brug for. Dels om det overhovedet er noget, vi kan betale os fra. Det er muligt, at vi er kommet til at lægge en for restriktiv linje", sagde Anders Kuhnau til ugeskriftet.dk.

Anders Kuhnau - som dengang var næstformand i Regionsrådet - var også bekymret for, om de midtjyske læger ville blive stillet dårligere end deres kolleger i f.eks. Region Hovedstaden, som ikke har et tilsvarende forbud mod industrifinansiering. Han gik derfor ind for, at reglerne skulle være ens i alle regioner, og Danske Regioner har siden forsøgt at finde en sådan, fælles model.

De bestræbelser pågår stadig, og derfor er det oprindeligt bebudede sponsorforbud ikke blevet iværksat.

Ene om forbud

Region Syddanmark bebudede ligeledes sidste år en principbeslutning om nej til sponsoreret efteruddannelse fra årsskiftet, og den beslutning står ved magt. Egentlige retningslinjer blev vedtaget i november, og de er trådt i kraft, oplyser regionen.

Det betyder, at bl.a. læger ikke må deltage i f.eks. kurser og konferencer, som finansieres af private virksomheder, "hvis der på nogen måde kan sås tvivl omde ansattes habilitet som følge af deltagelsen", som der står i retningslinjerne.

Det kan være "f.eks. kongresser, kurser, arrangementer og diverse møder m.v., som faciliteres/finansieres af medicinal- og medicoindustrien eller andre private virksomheder".

Det præciseres i retningslinjerne - under afsnittet om håndtering af allerede indgåede aftaler - at: "Fremadrettet indgås ikke aftaler om industribetalt efteruddannelse".

Også i Region Syddanmark er der dog politisk bevågenhed over for spørgsmålet, endda fra højeste plan. Således sagde formand for Regionsrådet, Stephanie Lose (V) i december til ugeskriftet.dk, at "positionerne har rykket sig".

”Vi oplevede, da vi tog beslutningen, at der var to muligheder. Enten at tage imod industribetalt efteruddannelse på individniveau eller at regionen selv skal betale den. Nu har positionerne rykket sig, og hvis det viser sig, at man kan få doneret industribetalt uddannelse på f.eks. hospitalsniveau, så har vi ikke problemer med det. Vi er åbne for andre muligheder, og vi arbejder rigtig gerne sammen med industrien”, som hun sagde.

Indtil videre har de rykkede positioner dog ikke rykket ved selve politikken - de vedtagne retningslinjer består.

Dermed er Region Syddanmark ene om "de rene hænders politik". Region Nordjylland har en ordning, hvor regionen allokerer et beløb hvert år til hver enkelt læge - p.t. 22.000 kr. - men har ikke forbudt industrifinansiering.

Den forskningstunge Region Hovedstaden accepterer fortsat industrifinansiering. For enkelte lægers vedkommende står regionen dog for finansiering af efteruddannelse selv - nemlig de læger, der deltager i Medicinrådets arbejde, f.eks. fagudvalgene. Der kan de ikke sidde, hvis de samtidig modtager industrisponsoreret efteruddannelse.

Også i denne region har debatten om industrisponsorereing sat sig spor, og på et tidspunkt kommer der nye retningslinjer, som primært skal sikre åbenhed.

"Vi kommer til at skabe endnu mere transparens", siger HR-direktør Martin Magelund Rasmussen.

Og endelig er der Region Sjælland, som i lighed med hovedstadsregionen har en politik om selv at stå for finansieringen af efteruddannelse for de læger, der sidder i Medicinrådet og de fagudvalg, som rådet etablerer.

Læs også: Overlæge: »Man bliver ikke klogere af at få tilbudt mindre viden«

Læs også: Man bliver heller ikke klogere af misinformation…

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 1/2018

Senest kommenteret

Styrelses-direktør skal med på døgnvagt på intensiv
💬
1
Jakob Ørnberg 16. jan 2018 23:38
Protesten fortsætter: Vil have maksimalt antal underskrifter
💬
138
Maria Cecilie Reinau Trads Davidsen 16. jan 2018 15:16
Kritiske læger takker nej til møde: Vi vil have handling
💬
10
Erik Kristensen 16. jan 2018 06:00
Lægemangel boostet af e-boksbesked
💬
1
Thomas Edgar Lauritzen 15. jan 2018 19:24
”Bidt af muskelhunden”
💬
14
Stig Jørgensen 15. jan 2018 18:26