Content area

|

S fastholder tjenestepligten og flytter uddannelse i almen medicin ud fra sygehusene

Socialdemokratiet har i dag fremlagt sit velfærdsudspil, som vil medføre et halvt års tjenestepligt i almen praksis for nyuddannede læger, og samtidig flytte et halvt år af uddannelsen til praktiserende læge fra sygehuset ud i almen praksis.
Forfatter(e)
Marianne Fajstrup, mfa@dadl.dk

Der er gode nyheder og der er dårlige nyheder til nyuddannede læger i Socialdemokratiets velfærdsudspil.

På den ene side fastholder partiet at indføre tjenestepligt for nyuddannede læger, så de kan sendes ud at arbejde et halvt år i en almen praksis i områder med lægemangel. Det skal "bidrage til at sikre alle danskere en fast praktiserende læge, hvor de bor", skriver partiet i udspillet, som er offentliggjort i dag.

"Kæden hopper helt af, når S fastholder tjenestepligten. Det er en både dyr og dårlig løsning," skriver Yngre Læger, som dog også roser den anden del af udspillet.

Et halvt år mere i almen praksis

På den anden side vil Socialdemokratiet som noget nyt omlægge speciallægeudannelsen i almen medicin, så et halvt år flyttes væk fra sygehusene og ud i almen praksis. Omlægningen skal sikre en hurtig tilførsel af flere læger i almen praksis, skriver partiet, som i det synspunkt bakkes op af både Lægeforeningen og PLO.

"Rigtigt godt forslag om, at almen praksis skal fylde mere under uddannelsen af de praktiserende læger. Det vil sikre flere læger i almen praksis, så snart det er gennemført," skrev PLO på Twitter.

Også Lægeforeningen hilser det velkommen med et konkret og praktisk forslag til at afhjælpe lægemangelen.

Væk fra tvangssporet

"Det er positivt, at Socialdemokratiet vil øge interessen for og tilknytningen til almen praksis blandt unge læger. Det er en meget bedre idé end det tvangsspor, som partiet tidligere er gået ud af. Her tænker jeg på forslaget om at tvinge alle ’grønne’ læger ud i et halvt års tjenestepligt, som Socialdemokratiet bør droppe. Det nye forslag en meget bedre ide og kan være en pragmatisk måde at sikre flere hænder i almen praksis på kort sigt, og dem er der i høj grad brug for. Men det er helt klart, at det ikke kan stå alene, og det er også vigtigt at se på, hvad det betyder for de unge lægers uddannelse. Vi må granske alle forslag til at styrke almen praksis for at se, hvad der giver mest faglig mening, når røgen fra valgkampen har lagt sig," siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbig.

I velfærdsudspillet introduceres en "velfærdslov", som skal koble udgifterne til velfærd sammen med udviklingen i befolkningssammensætningen. Når der bliver flere ældre og flere børn, bør udgifterne automatisk stige tilsvarende, mener Socialdemokratiet. Det betyder, at der i 2025 afsættes en nødvendig merudgift på 20,5 milliarder kroner ekstra til velfærd, alene for at opretholde samme velfærdsniveau som i dag, står der i udspillet, som henviser til beregninger fra Finansministeriet.

I det nære sundhedsvæsen vil Socialdemokratiet - foruden tjenestepligten til nyuddannede læger og ændring af uddannelsen til praktiserende læge - indføre et centraliseringsstop og "åbne nærhospitaler tæt på borgerne".

På det mere overordnede plan fremlægger Socialdemokratet i udspillet en "selvstyre-model" for offentlige institutioner, som skal give færre mål og gøre op med kravene om (for meget) dokumentation, som skal sikre at en del af gevinsten ved rationalisering og besparelser kan bruges lokalt, og som skal sikre flerårige budgetter.

Læs hele Socialdemokratiets velfærdsudspil (PDF)

Det foreslår Socialdemokratiet på sundhedsområdet:

Nye nærhospitaler og flere praktiserende læger. Sundhedsvæsenet skal tættere på borgerne igen med nye nærhospitaler, hvor man kan blive behandlet for helt almindelige og ukomplicerede sygdomme. Vi vil også indføre en pligt for nyuddannede læger til at arbejde seks måneder hos en praktiserende læge i et område med lægemangel. Det skal bidrage til at sikre alle danskere en fast praktiserende læge tæt på, hvor de bor. Endelig foreslår vi som noget nyt at omlægge et halvt år af uddannelsen til praktiserende læge fra sygehuset til almen praksis, så der kommer flere læger i almen praksis.

Mere tid og mere personale. Der skal være mere tid til omsorgen for vores syge og gamle. Vi vil ansætte mere personale i sundhedsvæsenet og i ældreplejen, blandt andet 1.000 flere sygeplejersker på sygehusene. Derfor er der også brug for at uddanne flere sygeplejersker og flere social- og sundhedsmedarbejdere. Vi vil forpligte regionerne til at oprette flere praktikpladser til social- og sundhedsassistenter. Som noget nyt foreslår vi også, at studerende over 25 år får løn under hele uddannelsen til social- og sundhedsassistent og lov til at arbejde mere ved siden af deres uddannelse.

Flere hjemmehjælpstimer og flere plejeboliger. Siden 2015 er der skåret over en million hjemmehjælpstimer væk, selvom der er kommet mange flere ældre. Vi vil vende den udvikling og sikre flere hjemmehjælpstimer, når der i de kommende år kommer flere ældre. Vi foreslår også, at staten skal yde en større støtte til opførelsen af nye plejeboliger til ældre, så det bliver lettere at komme på plejehjem, når man har behov for det.

Kilde: Socialdemokratiet.dk

Right side

af Søren Dalsgaard | 20/05
1 Kommentar
af Anette Bygum | 19/05
10 kommentarer
af Hans-Iver G. F.-D Kley | 18/05
1 Kommentar
af Per Bonding | 17/05
1 Kommentar
af Jakob Ramlau | 15/05
1 Kommentar