?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 16. feb 2017
Kræfter i Region Sjælland ønsker en ny lægeuddannelse, som skal placeres på Roskilde Universitet (RUC). Foto: RUC.

Skal også Region Sjælland have en lægeuddannelse?

Nyheder

Kræfter i Region Sjælland har sat sig i bevægelse for at få etableret en lægeuddannelse i regionen med det formål at fremme rekrutteringen. Roskilde Universitet er med på idéen, men lægerne er lunkne.

Dato
16. Feb 2017
Forfattere
Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk
💬 0

Region Sjælland er p.t. den eneste region uden en lægeuddannelse. Men det skal der rådes bod på, hvis det står til regionsrådsmedlem Jan Hendeliowitz (S), som forleden førte idéen om et sjællandsk medicinstudium til torvs.

Idéen er tænkt som et rekrutteringstiltag, og han har skelet til Aalborg, hvor den senest etablerede lægeuddannelse i Danmark ligger.

”Det er interessant, at det er lykkedes at få etableret en nu tilsyneladende anerkendt og veletableret uddannelse i en af de mindre regioner. Og at det også er lykkedes at styrke rekrutteringen til Nordjylland. Er det ikke muligt, at vi også kunne have vores ,egen' lægeuddannelse? Vi har jo en lignende udfordring”, siger han.

Han synes dog, at en sjællandsk lægeuddannelse bør være skruet anderledes sammen end de andre – især den på Københavns Universitet (KU).

”På KU bruger man primært karaktergennemsnit som optagegrundlag, men min vurdering er, at vi i højere grad har brug for nogle læger med forudsætninger, der mere retter sig mod det patientnære, end nogle, der er mere akademisk orienterede. Der er brug for en uddannelse, som i højere grad tager udgangspunkt i de lægefaglige udfordringer, vi har i vores region”, siger han.

En stor og vanskelig opgave

Dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, Lars Hvilsted Rasmussen, er den, der senest har erfaring med at etablere et nyt medicinstudium her i landet. Han understreger, at det er en stor opgave.

”Helt generelt har det været vanskeligt at få lov til at etablere en lægeuddannelse i Aalborg. Da vi så fik lov, var der et langt og sejt træk for at få lov til at komme op på en størrelse af indtag af studerende, som gør det rationelt at have hele det apparat, som et sundhedsvidenskabeligt fakultet med en lægeuddannelse indebærer”, siger han.

”Det har vi faktisk først fået nu med ministeriets tilladelse til, at vi fra sommer kan optage 150 medicinstuderende om året”.

Hvad kræver det at skabe et lægestudium?

”Inden for de kliniske specialer skal man have alle specialerne på det universitetshospital, man er knyttet til. Og man skal have kliniske professorer inden for alle specialer. Alene det at etablere det for de kun 50 studerende, som vi startede med, var en stor opgave. Man skal sikre, at de lægeuddannelser, der er nu, har det volumen, der skal til. Vi har haft fokus på at få det volumen op hos os netop med begrundelse i regional lægemangel”.

Lægedækning er også baggrunden for det sjællandske ønske?

”Vi ved, at 60-70 pct. af de første kandidater, der er kommet ud, har planer om at blive i området. De er gået i gang med deres videregående uddannelse her. Men man kan ikke helt sammenligne geografien”.

Konkret forestiller Jan Hendeliowitz sig, at et sjællandsk medicinstudium placeres i tilknytning til Roskilde Universitet (RUC) og drives i samarbejde med Sjællands Universitetshospital i takt med, at det udbygges i såvel Roskilde som Køge.

Får du flere læger til f.eks. Holbæk eller Nykøbing F. ved at lægge et medicinstudium klos op ad København?

”Det handler om, hvordan vi organiserer det. Der er ikke noget i vejen for, at man kan tage nogle af kurserne også på de andre sygehuse. Det er netop noget af det, vi skal diskutere. På sigt vil der blive brug for flere læger, så derfor er der efter min vurdering under alle omstændigheder behov for at udbygge lægeuddannelserne yderligere”.

Roskilde Universitet er parat til medicin

RUC er med på at huse et sjællandsk lægestudium.

”Vi vil gerne deltage i dialogen om det. Det er en lang proces at starte et samarbejde om en uddannelse”, siger prorektor Peter Kjær.

Ligger I ikke for tæt på København til, at det giver mening?

”Hvis vi går ind i sådan et projekt, sker det i partnerskab med regionen. Så der bliver en regional forankring. Vi har tænkt, at for at kunne udnytte synergien og samspillet med det øvrige universitet og den forskning, vi allerede har, så er Roskilde en god placering, men vi har endnu ikke taget stilling til, hvad der kunne være konkrete måder at håndtere spørgsmålet om den regionale forankring på”.

I har 8.000 studerende, hvor f.eks. Aalborg Universitet har 20.000. Er dette her for at booste jer selv?

”Det er også et ønske om at udvikle os som universitet, det er rigtigt. Vi har været inde i en omstillingsfase, hvor vi bl.a. gerne vil satse i højere grad på vores naturvidenskabelige uddannelser og på nogle af dem, som har et teknisk indhold. Dette her passer fint ind i den tænkning”.

Hvad sker der nu?

”Vi må afvente, at man taler videre i regionen om det, og så stiller vi os til rådighed, hvis nogen vil tage en drøftelse. Men jeg tolker det sådan, at der nu er sat en idé i søen, som regionen overvejer, og så afventer vi, hvad der sker”.

Lægerne tvivler

Fra lægeside er der en vis forståelse for, hvordan idéen kan opstå, men samtidig lyder der advarende røster.

”Jeg kan godt forstå det; Sjælland er jo den eneste region, som ikke har noget medicinsk fakultet. Men hvis det skal have betydning for lægedækningen, så bør selve campus, hvor den teoretiske universitetsundervisning foregår, hverken ligge i Køge eller Roskilde”, siger Region Sjællands professor i almen medicin, John Brodersen.

”Køge og Roskilde har slet ikke noget lægerekrutteringsproblem. Så skulle fakultetet hellere ligge i Slagelse eller måske i Ringsted, som er et trafikknudepunkt. Der er flere unversiteter i Danmark, hvor man har andre fakulteter isoleret fra selve moderuniversitetet, så RUC kunne godt have et medicinsk fakultet placeret andre steder end i Roskilde”.

Han peger dog også på en anden mulighed:

”Man kan forestille sig et medicinsk fakultet under KU, som har en satellit i Region Sjælland, ligesom f.eks. Aalborg Universitet har det i Sydhavnen [i København, red.] og Syddansk Universitet i Esbjerg”, siger han.

”En tredje mulighed var at slå Region Sjælland og Region Hovedstaden sammen, men det ligger nok længere ude i fremtiden”.

  • Der var et langt og sejt træk for at få lov til at komme op på en størrelse af indtag af studerende, som gør det rationelt at have hele det apparat, som et sundhedsvidenskabeligt fakultet med en lægeuddannelse indebærer.

Dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, Lars Hvilsted Rasmussen

Lægeforeningen er lodret imod endnu et medicinstudium

”Vi har ikke brug for et femte universitet til at uddanne læger i dette her lille land”, siger Mads Skipper, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning.

”Vi har ikke mangel på medicinstuderende. Vi har mangel på speciallæger og får det også i fremtiden, så der skal sættes ind med videreuddannelses- og fastholdelsespladser til speciallæger. Og så er Roskilde for mig at se et forkert sted. Det er en halv time fra København – det giver jo ingen mening”.

Hvad nu, hvis man lagde uddannelsen i f.eks. Ringsted?

”Så er vi tilbage ved hovedargumentet – vi har ikke brug for en femte lægeuddannelse”.

Er der ikke behov for læger, der er mere praktisk og mindre akademisk uddannede, som det lyder fra den politiker, der har fremført idéen om et sjællandsk medicinstudium?

”Det synes jeg ikke som udgangspunkt. Jeg er fuldstændig med på, at vi hele tiden skal remodellere vores medicinuddannelser. Men man skal passe på med argumentet om, at de skal være mindre akademiske. Vi skal anerkende, at vores uddannelse er akademisk med en meget stor boglig viden, som skal indpasses. Og vi skal løbende tænke over, hvordan vi tilegner os den viden. Men det argument i forbindelse med et nyt studie – den præmis køber jeg ikke”.

Hvad ville du stille op i stedet?

”Jeg vil pege på uddannelsesforløb. Det er et dilemma, at vores videreuddannelse er så korttidsbestemt med det hele eller halve år, man er de forskellige steder. Det kan gøre det svært at se et fremskridtsperspektiv. Så kunne man give sådan et perspektiv på en anden måde?".

Netop Region Sjælland arbejder på samlede forløb fra KBU over intro- og hoveduddannelse til job bagefter?

”Sådan nogle pilotprojekter vil vi gerne være med til at kigge på for at se, om det er gangbart. Jeg anerkender, at Region Sjælland har nogle problemstillinger. Det gælder bare om at finde de metoder, der vil virke”.

På grund af vinterferie har det ikke været muligt at få en kommentar fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V).

Læs også: Fra KBU til afdelingslæge i samme region

Læs også: Knæk lægemanglen: ansæt en professor

Læs også: KBU og intro i udkanten skal dispensere fra femårsfristen

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 4/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Lad os kæmpe for lægesekretærerne
💬
8
Alice Kunkel 25. feb 2017 11:28
Aktiv dødshjælp – for eller imod?
💬
1
Sven Refslund Poulsen 24. feb 2017 11:05
Teknologiske behandlingsværktøjer til diabetes
💬
3
Mats Lindberg 23. feb 2017 20:16

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Dagens navn

Kåre Schmidt Ettrup: læge, Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital(Syd)