?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 18. maj 2017
Foto fra Akuttelefon 1813: Rune Evensen / Region Hovedstaden

Statsrevisorer: 1813 stadig alt for langsom

Nyheder

I ny beretning gfra Rigsrevisionen kritiserer statsrevisorerne Region Hovedstadens akuttelefon: Alt for lange ventetider og for ringe kvalitetskontrol.

Dato
18. maj 2017
Forfattere
Klaus Larsen, kll@dadl.dk
💬 0

Statsrevisorerne kritiserer Region Hovedstadens akuttelefon 1813 for utilstrækkelig opfyldelse af målene for ventetider og kvalitet.

Efter en periode med forbedringer, er ventetiderne igen steget – og så holder regionen heller ikke godt nok øje med, om patientforløbene fungerer, som de skal, og om der gives den rigtige behandling, lyder kritikken.

I øvrigt beklager Rigsrevisionen, at landets fem regioner har organiseret deres telefoniske akutvisitation så forskelligt, at en sammenligning på tværs er umulig.

”Stærkt svingende svartider”

Rigsrevisionen kritiserer Akuttelefonen 1813 for, at andelen af opkald, der besvares inden for den fastsatte tid, har svinget meget.

Fra februar til oktober 2016 steg andelen af opkald, der blev besvaret inden for tre minutter, fra 27 pct. til 70 pct., og 96 pct. af alle opkald blev besvaret inden for 10 minutter. Men de andele faldt igen fra november til marts 2017 til henholdsvis 43 pct. og 78 pct.

En væsentlig årsag til tilbagegangen er, at der i perioden har manglet 20 sygeplejersker, da mange har forladt 1813, og det har været vanskeligt at rekruttere nye.

Sådan organiserer de fem regioner den telefoniske akutvisitation.Sådan organiserer de fem regioner den telefoniske akutvisitation.

”For svagt fokus på patientforløb”

Rapporten konstaterer, at Akuttelefonen ganske vist systematisk følger udviklingen i kvaliteten af visitationen, men at der i perioden 2014-2016 har været for lidt fokus på at gennemføre de planlagte audits.

I den pågældende periode manglede Akuttelefonen at gennemføre 1.960 ud af 6.320 planlagte audits – eller stikprøver. Det er især de eksterne audits af patientforløb, som blev forsømt, idet kun halvdelen af de planlagte audits blev gennemført.

”Rigsrevisionen finder, at den manglende prioritering af de eksterne audits er et udtryk for, at regionen ikke har et tilstrækkeligt fokus på det samlede patientforløb”, hedder det i konklusionerne til beretningen.

På plussiden tæller, at antallet af klager over samt rapporterede utilsigtede hændelser hos 1813 ”er faldet væsentligt” i perioden. Det tilføjes dog, at faldet ikke nødvendigvis betyder, at der er sket færre utilsigtede hændelser – kun, at der rapporteres færre.

Fem forskellige systemer

I øvrigt beklager statsrevosorerne, at landets fem regioner har organiseret deres telefoniske visitationssystemer for akutpatienter vidt forskelligt, så det er umuligt at sammenligne økonomi, bemanding og så videre.

”Det er Rigsrevisionens vurdering, at Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner med fordel kan igangsætte en analyse af regionernes visitation og rådgivning af akutte patienter, så der kan uddrages læring om opgaveløsningen på tværs af regioner og dermed sikres høj kvalitet under hensyntagen til en effektiv resursestyring af visitationen”, konkluderer beretningen.

Sundheds- og Ældreminister Ellen Trane Nørby (V) har nu tre måneder til at svare på kritikken.

Læs hele beretningen her (pdf)

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 10/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Flåtbårne infektioner i Danmark
💬
2
Marie Kroun 25. maj 2017 15:25
Blodtryksmåling, som den praktiseres i medicinske ambulatorier, er uhensigtsmæssig
💬
1
Karsten Wenningsted-Torgard 24. maj 2017 08:29
Hvad er videnskaben værd, hvis den ikke implementeres?
💬
1
Anne Kristine Bitsch-Larsen 23. maj 2017 21:19
Galdestensileus en komplikation efter kronisk kolecystolitiasis
💬
2
Peter Rørdam 23. maj 2017 18:13

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd