?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 8. aug 2017

Sundhedsøkonom: Uforståeligt, at DF vil nedlægge regionerne

Nyheder

Dansk Folkeparti er netop kommet med et konkret bud på, hvordan regionerne skal sløjfes. Et fuldstændigt uforståeligt projekt, ifølge sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.

Dato
8. aug 2017
Forfattere
Britt Lindemann, brl@dadl.dk
💬 0

Dansk Folkeparti vil nedlægge regionerne og flytte de praktiserende læger ind under kommunerne. Det er overskrifterne i det udspil, som sundhedsordfører Liselott Blixt over for sine partifæller på Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Sorø netop har gennemgået.

Men Kjeld Møller Pedersen, sundhedsøkonom på Syddansk Universitet, bakker ikke op om, at det er en god idé af skrotte regionerne.

”Det er uforståeligt, at Dansk Folkeparti foreslår at afskaffe regionerne, når der ikke er bevis for, at det partiet vil stille i stedet, vil være bedre. Desuden er der ikke noget i sol og måne eller den engelske eller norske model, der peger på, at det vil fungere bedre at fjerne regionerne,” siger han og fortsætter:

”Vi ved, at den primære samarbejdsaksel er mellem de praktiserende læger og sygehusene, og at flytte de praktiserende læger ind under kommunalt regi vil ikke ændre på det.”

Dansk Folkeparti vil nedlægge regionerne og gøre sundhedsvæsnet statsligt. Og på partiets sommergruppemøde i går mandag fremlagde sundhedsordfører Liselott Blixt et udspil over for sine partikollegaer med disse centrale budskaber:

Dansk Folkeparti ser regionerne som et fordyrende mellemled, at ministeren ikke har et direkte ansvar og at regionernes opgave kan varetages lige så godt af andre. Hovedansvaret for sundhedsområdet skal ligge hos ministeren. Behandling og ventetider skal være ensartede – uanset hvor i landet, man er bosiddende. Regeringen skal redegøre for, hvor langt man er nået med arbejdet omkring nedlæggelsen af regionerne, herunder en midtvejsevaluering af, hvorvidt regionerne har kunnet levet op til de syv krav, som Venstre stillede som betingelse for deres overlevelse.

At der arbejdes med forskellige modeller og forsøg, der skal lede frem til regionernes nedlæggelse.

Med udspillet lægger Dansk Folkeparti pres på de øvrige borgerlige partier i spørgsmålet om regionernes overlevelse. Allerede i 2011, kun fem år efter regionerne blev dannet, blev nedlæggelse af regionerne første gang drøftet på Dansk Folkepartis sommergruppemøde, og nu tager partiet altså endnu et skridt mod at give regionerne dødsstødet.

Regeringspartiet Venstre fastslog op til folketingsvalget i 2015, at regionerne ikke var fredede, hvis de ikke forbedrede sig på syv parametre, bl.a. at ventetider skulle bringes ned og et større fokus på lighed i sundhed på tværs af landet.

Det er blandt andet evalueringen af netop de syv mål, Dansk Folkeparti har som centralt krav i deres udspil, der kommer kun tre måneder før regionsrådsvalget 21. november. Argumenterne for nedlæggelse af regionerne er bl.a., at det er et fordyrende mellemled, at regionernes opgaver kan varetages lige så godt af andre og ministeren ikke har direkte ansvar.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt:

”Vi ser et sundhedsvæsen, der er i krise, og hvor vi har en minister, der ikke går ind og tager det ansvar, hun burde. I stedet tørrer hun ansvaret af på regionerne, der så piber og skyder skylden på ministeren, når de ikke synes, de får penge nok, mens hun siger, de har rigeligt. Det giver en masse polemik, men det kan ikke nytte, at man bruger tiden på alt muligt andet, når vi har et sundhedsvæsen, der skal drives på den bedst mulige måde,” siger hun til Berlingske Tidende.

Lokale forhold vil stadig spille ind

Ifølge Dansk Folkeparti skal regionerne væk, fordi der er for store forskelle på ventetider og behandling af patienter. Det er dog ikke et argument, der bider på Kjeld Møller Pedersen.

”Regionsmodellen er den statslige model overlegen. Dansk Folkeparti fremhæver Norge som et eksempel på, hvordan den statslige model kan fungere, men Norge har faktisk bevaret fire regioner. Det er simpelthen nødvendigt for at kunne tage hensyn til lokale forhold,” fastslår han.

DF peger på Norge og England som eksempler på, hvordan en statslig model kan fungere, men Kjeld Møller Pedersen er på ingen måde overbevist om fordelene ved at gå væk fra en velfungerende regionsmodel.

”Norge tumler stadig med, om det er det rigtige valg. Og Finland ved at reformere sundhedsvæsnet til en model, der ligner den danske temmelig meget. Der er ikke noget, der peger på, at vi kan have en begrundet formodning om, at det vil fungere bedre at sætte noget andet i stedet for det, vi har,” siger Kjeld Møller Pedersen.

  • Det er uforståeligt, at Dansk Folkeparti foreslår afskaffelse af regionerne, når der intet bevis er for, at det de vil stille i stedet, vil være bedre

Kjeld Møller Pedersen, sundhedsprofesser på Syddansk Universitet

Forsøgsmodel kan være vejen frem

I udspillet fra Dansk Folkeparti stiller partiet det som centralt krav, at der arbejdes med forskellige modeller og forsøg, der skal lede frem til regionernes nedlæggelse. En af de forsøgsordninger, der bliver foreslået er en sammenlægning af de to regioner, Sjælland og Hovedstaden, samt af de to regioner Midtjylland og Nordjylland.

En forsøgsmodel bringes på bane for at undgå de samme fejl, der blev begået med supersygehusbyggerierne og kunne drage nytte af erfaringer undervejs.

”Jeg er ikke modstander af forandringer, men hvis det forsøg skal kunne bruges til noget, så kræver det en stringent evaluering på stramt fastsatte parametre. Det har vi traditionelt set ikke været gode til i Danmark,” siger Kjeld Møller Pedersen.

I Dansk Folkepartis udspil står der, at forsøgene har det klare mål at være en overgang frem imod nedlæggelse af regionerne, og der er således ikke gjort plads til, at forsøgene kan vise, at regionerne bør bevares.

Økonomisk vinding vil være ubetydelig

I det udspil, Liselotte Blixt præsenterede på sommergruppemødet skriver hun bl.a. at Dansk Folkeparti mener, regionerne er et fordyrende og overflødigt mellemled. Som eksempel fremhæves den årlige udgift til 41 politikere i Region Syd var i 2015 på 18 millioner kroner plus 1,6 millioner kroner brugt på studieture.

I stedet for regionspolitikere og regionsråd skal der ifølge udspillet sættes to til fem lokale sygehusfællesskaber med bestyrelser bestående af udpegede politikere, patient-repræsentanter og fagfolk.

”Man glemmer, at der faktisk kun er én fuldtidslønnet i regionspolitik, og det er regionsrådsformanden. Jeg har svært ved at se, at der skulle være store besparelser at hente ved at ændre modellen. Bestyrelsesmedlemmer skal også aflønnes,” forklarer Kjeld Møller Pedersen.

Han påpeger også, at der ikke er gode erfaringer med bestyrelsesmodellen at læne sig op af.

”Samlet set er det svært at se, hvor Dansk Folkepartis forslag skulle give forbedringer. Mig bekendt er regionerne inde i en positiv udvikling, hvor de lever op til de syv krav, Venstre stillede, hvis regionerne skulle overleve. Og de modeller, der peger på, vil ikke være bedre end det vi har nu,” fastslår Kjeld Møller Pedersen.

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 17/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Ja, det nære sundhedsvæsen skal varetage flere opgaver
💬
1
Christian Schlütter 21. aug 2017 14:37
Du er læge – og pårørende
💬
3
Kirsten Bække Franck 21. aug 2017 10:11
PLO går stadig efter en aftale med regionerne
💬
1
Christian Schlütter 19. aug 2017 11:23
Afgørende møde for almen praksis’ fremtid i dag
💬
3
Christian Schlütter 19. aug 2017 11:18

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd