Content area

|

Svend Lings på vej ud af Lægeforeningen

Lægeforeningen tager historisk skridt og vil ekskludere lægen Svend Lings fra foreningen.
Forfatter(e)
Anders Heissel, ah@dadl.dk

Grænsen er nået for, hvad man kan tillade sig som læge og samtidig være medlem af Lægeforeningen.

Den kontroversielle læge Svend Lings bliver nu indstillet til at blive ekskluderet fra Lægeforeningen, fordi han har offentliggjort den såkaldte selvmordsliste og ikke mindst fordi, han har udtalt sig om, at han aktivt har hjulpet danskere med at dø.

Lægeforeningens bestyrelse har netop besluttet, at foreningen vil indbringe en sag ved Voldgiftsretten med påstand om eksklusion.

Beslutningen sker, fordi Svend Lings ”gentagne gange og på grov vis har handlet imod de tidligere gældende etiske regler og de nuværende etiske principper, som alle Lægeforeningens medlemmer er forpligtet til at handle efter”, skriver Lægeforeningen i en pressemeddelse.

Det er især tale om overtrædelse af princip nummer 15, om at læger aldrig må handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord.

Lægeetisk Nævn

Efter sagerne med selvmordslisten og sin hjælp med at få danskere til at dø kom frem i mediderne, bad Lægeforeningen i juni Lægeetisk Nævn vurdere om, Svend Lings havde handlet i strid med Lægeforeningens nye etiske principper. Det havde han, konkluderede Lægeetisk Nævn i september og sendte dermed bolden tilbage til Lægeforeningens bestyrelse. Den kan nemlig ikke smide et medlem ud af foreningen, men kan rejse en sag ved Lægeforeningens Voldgiftsret, der så kan træffe afgørelse om eksklusion af medlemmet.

I Voldgiftsretten sidder præsident for Sø- og Handelsretten, Henrik Rothe, som formand sammen med to PLO-repræsentanter, to FAS-repræsentanter og to Yngre Læger-repræsentanter og skal afgøre sagen.

Hvis det ender med eksklusion, vil det være helt ekstraordinært, da Lægeforeningen senest ekskluderede et medlem for over 70 år siden, da tiden efter anden verdenskrig betød, at flere læger, der havde hjulpet nazisterne, heriblandt den fremtrædende nazistlæge Frits Clausen, blev smidt ud af foreningen.

Assisteret med selvmord

I henvendelsen til Lægeetisk Nævn i juni pegede Lægeforeningens bestyrelse på en række konkrete eksempler på udtalelser fra Svend Lings, hvor han bl.a. fortæller om, at han mere end ti gange har assisteret med patienters selvmord ved at levere dødelige sovepiller.

»Vi (Læger for Aktiv Dødshjælp, red.) udskriver enten en recept, ringer til apoteket eller kører selv ud med det, hvis patienterne er meget dårlige«, har Svend Lings sagt til TV2.

Også udtalelser i Kristeligt Dagblad og Radio24syv lå bag henvendelsen fra Lægeforeningen til Lægeetisk Nævn, der altså nåede frem til, at Svend Lings havde overtrådt reglerne.

Fra en sag indbringes for Voldgiftsretten, til der afsiges en kendelse, kan der gå et halvt år – afhængig af sagens omfang.

Med 30.188 medlemmer (2018-tal) og en organisationsprocent på 97 pct. er stort set alle læger i Danmark medlem af Lægeforeningen.

Læs også: Svend Lings: Danskernes opbakning giver mig blod på tanden

Læs også: Svend Lings kan blive smidt ud af Lægeforeningen

Lægeforeningen fik tidligere på året nye etiske principper, hvor de etiske forpligtigelser, som læger har over for patienter, kolleger, samfundet og sig selv, bliver beskrevet.

Der er i alt 27 etiske principper, heriblandt nr. 15 med ordlyden: »Lægen må aldrig handle med hensigt om at forårsage patientens død eller medvirke til patientens selvmord«.

Se alle principperne her:

Right side

af Niels Krintel Petersen | 09/12
2 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 09/12
1 Kommentar
af Inger Struckmann | 09/12
1 Kommentar
af Brian Jørn Lerche | 09/12
3 kommentarer
af Birgitte Brandstrup | 09/12
1 Kommentar
af Frede Simonsen | 09/12
2 kommentarer
af Henning Kaspersen Nielsen | 08/12
2 kommentarer
af Lars Bjørn | 08/12
3 kommentarer
af Per E. Holstein | 08/12
2 kommentarer
af Vagn Nørskov | 07/12
1 Kommentar