?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 29. nov 2017
Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger. Foto: Lars Just

Yngre Læger vil have hårdere sanktioner ved arbejdsmiljøproblemer

Nyheder

Svendborgsagen har vist, at der er store problemer med arbejdsmiljøet blandt læger, og det skal sanktioneres hårdere, siger Yngre Læge-formand.

Dato
29. nov 2017
Forfattere
Anders Heissel, ah@dadl.dk
💬 0

I kølvandet på Svendborgsagen har flere læger under #detkuhaveværetmig ytret sig om problemer med arbejdsmiljøet på de sociale medier.

Desuden viser de seneste tal fra Arbejdstilsynet, at både antallet af påbud og strakspåbud for problemer med arbejdsmiljøet på hospitalerne er steget siden 2014 (se boks).

Fakta om arbejdsmiljøproblemer på hospitalerne:

I 2014 har Arbejdstilsynet besøgt 113 hospitaler og har fundet 229 arbejdsmiljøproblemer, heraf 130 påbud og 16 strakspåbud

I 2015 har Arbejdstilsynet besøgt 103 hospitaler og har fundet 249 arbejdsmiljøproblemer, heraf 106 påbud og 46 strakspåbud

I 2016 har Arbejdstilsynet besøgt 93 hospitaler og har fundet 192 arbejdsmiljøproblemer, heraf 77 påbud og 46 strakspåbud

I 2017 har Arbejdstilsynet besøgt 88 hospitaler og har fundet 306 arbejdsmiljøproblemer, heraf 121 påbud og 77 strakspåbud

Et påbud med frist indebærer, at virksomheden kan fortsætte produktionen, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb.

Et strakspåbud bliver givet, hvis der er tale om et alvorligt arbejdsmiljøproblem. Et strakspåbud indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme.

Kilde: Arbejdstilsynet

Det tilsammen gør, at kursen skal skærpes over for afdelinger, der ser stort på arbejdsmiljøet, siger Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger

”Det er fint med handleplaner og opfølgende besøg, men i virkeligheden skal vi betragte behandling af patienter på et hospital med større opmærksomhed i relation til problemer med arbejdsmiljøet og dem, der overtræder reglerne, skal mødes med hårdere sanktioner. Det kan være bøder eller at afdelingen i en periode ikke må behandle bestemte patienter. Arbejdsmiljø og patientsikkerhed hænger jo sammen, så derfor handler det både om lægers arbejdsmiljø og om patientsikkerhed,” siger Camilla Rathcke.

  • Svendborgsagen har fået en stor opbakning på de sociale medier, fordi sagen også handler om et dårligt arbejdsmiljø.

Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger

I sin beretning til Yngre Lægers repræsentantskab tirsdag i Kolding lagde hun vægt på, at myndighederne skal forstå, at konsekvenserne af et påbud fra Arbejdstilsynet bør have mere vidtrækkende og direkte konsekvenser end en handleplan og et genbesøg efter 3-6 måneder.

”Vi lukker milliardbyggerier ned i dette land, når sikkerheds-stilladserne ikke er på plads, men vi behandler ufortrødent videre på afdelingerne på uændrede konditioner på trods af påbud. Og vi behandler altså mennesker – ikke byggerier,” sagde Yngre Læger-formanden.

Hun erkender, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan sanktionere en afdeling eller et hospital, hvis arbejdsmiljøproblemerne går ud over patientsikkerheden.

”Derfor kan det være, at vi i videre udstrækning skal have mere hjælp fra styrelsen til at skride ind i sager om arbejdsmiljø bl.a. i relation til styrelsens muligheder for at lave organisatoriske tilsyn. Så håber jeg, der er politisk vilje til at styrke styrelsen på det område. Men når der i dag ikke er skrappere restriktioner, sender man det signal, at det er ikke mere alvorligt, end vi kan fortsætte, selvom der går læger rundt og føler sig pressede på tid og på at have de nødvendige rammer for at behandle patienterne fagligt bedst muligt”, siger Camilla Rathcke og forsætter:

”Svendborgsagen har fået en stor opbakning på de sociale medier, fordi sagen også handler om et dårligt arbejdsmiljø og fordi det kan være svært at få italesat. Lægerne siger fra både fordi det handler om dem selv men også fordi det går ud over patienterne”, siger hun.

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 25/2017

Senest kommenteret

Har Danske Regioner scoret et selvmål?
💬
2
Annette Dam Fialla 11. dec 2017 10:07
OUH-ledelse siger undskyld til kritisk læge
💬
6
Niels Kristian Kjær 4. dec 2017 22:36
Bøvlet tidsrøver eller ’bare et computerprogram’?
💬
1
Bjarke á Rogvi-Hansen 4. dec 2017 19:57
400 læger til OUH-ledelse: I vækker ikke ligefrem tillid
💬
1
Hans Valdemar Ersgaard 4. dec 2017 13:56