Content area

Seniorvikar

Der ligger en værdifuld ressource hos mange af vores pensionerede medlemmerog håbet er, at vi med jobbasen SeniorVikar kan komme de pressede og travle kolleger på arbejdsmarkedet til hjælp.

Bliv SeniorVikar (husk af logge ind)

Opret en profil i jobbasen
SeniorVikar. Her kan du som pensioneret medlem tilbyde din arbejdskraft og kompetencer for en begrænset periode.

Find SeniorVikar
Her kan arbejdsgivere finde egnede profiler til at udføre konsulentbistand i en begrænset periode. Arbejdsgivere uden log in-adgang kan bestille listen med SeniorVikarer her (mail).

Angiv evt. ønsker til specialer el. regioner:

Værd at vide, inden du tager job som SeniorVikar
Værd at vide, før du tager et vikariat eller ansættes som konsulent i en kortere periode:

Hvilken løn skal jeg have:
Ved ansættelse i et vikariat vil der som regel være tale om individuelle lønforhandlinger fra job til job. Det vil dog ofte være en fordel at tage udgangspunkt i gældende overenskomster/aftaler på ansættelsesområdet, og det er derfor en god ide at orientere sig på området inden.
Se også notatet: Pensionister, som tager ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver.

Hvad betyder det for min pensionsudbetaling?

Alderspensionist
Umiddelbart får det ingen betydning for din pensionsudbetaling, hvis du er alderspensioneret gennem Lægernes Pensionskasse. Her er der er ingen øvre grænse for, hvor meget man må tjene.

Er du på tjenestemandspension efter gamle regler med begrænsning om kun at arbejde 200 timer om året, og er du under 67 år, så kontakt FAS’ sekretariat på 35 44 85 00.

Invalidepensionist
Er du på invalidepension gennem Lægernes Pensionskasse, bør du rette henvendelse til Pensionskassen på tlf. 33 12 21 41, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et vikarjob kan påvirke din pensionsudbetaling.

Er du tjenestemand og pensioneret pga. sygdom, bør du rette henvendelse til FAS’ sekretariat: på tlf. 35 44 85 00 eller mail: fas@dadl.dk

Folkepension
Afhængig af indtægt kan der være nedskrivning i grundbeløbet for folkepensionen: Se mere på www.borger.dk

Hvad betyder det for dit kontingent til Lægeforeningen:
Man kan have indtægt svarende til gældende dagpengegrænse, før man igen skal betale fuldt kontingent til Lægeforeningen.
Tjener man mindre end dette, står man stadig som ikke-erhvervsaktiv medlem af Lægeforeningen og betaler fortsat nedsat kontingent.

 

 

 

 

Right side

af Knud Christian Christensen | 15/12
11 kommentarer
af Trine Cecilie Jeppesen | 15/12
1 Kommentar
af Lars Linnet | 14/12
1 Kommentar
af Niels Ejnar Bie | 14/12
1 Kommentar
af John Erik Bleibach | 14/12
1 Kommentar
af Mogens Stubkjær Hüttel | 14/12
35 kommentarer
af Lene Vejen Christiansen | 13/12
3 kommentarer
af Christian F. Asmussen | 13/12
7 kommentarer