?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Seniorvikar

Der ligger en værdifuld ressource hos mange af vores pensionerede medlemmer, og håbet er at vi med jobbasen SeniorVikar kan komme de pressede og travle kolleger på arbejdsmarkedet til hjælp.

Bliv SeniorVikar (husk af logge ind)

Opret en profil i jobbasen

SeniorVikar. Her kan du som pensioneret medlem tilbyde din arbejdskraft og kompetencer for en begrænset periode.

Find SeniorVikar

Her kan arbejdsgivere finde egnede profiler til at udføre konsulentbistand i en begrænset periode. Arbejdsgivere uden log in-adgang kan bestille listen med SeniorVikarer her (mail).

Angiv evt. ønsker til specialer el. regioner:

Værd at vide, inden du tager job som SeniorVikar

Værd at vide, før du tager et vikariat eller ansættes som konsulent i en kortere periode:

Hvilken løn skal jeg have:

Ved ansættelse i et vikariat vil der som regel være tale om individuelle lønforhandlinger fra job til job. Det vil dog ofte være en fordel at tage udgangspunkt i gældende overenskomster/aftaler på ansættelsesområdet, og det er derfor en god ide at orientere sig på området inden.

Se også notatet: Pensionister, som tager ansættelse hos en offentlig arbejdsgiver.

Hvad betyder det for min pensionsudbetaling?

Alderspensionist

Umiddelbart får det ingen betydning for din pensionsudbetaling, hvis du er alderspensioneret gennem Lægernes Pensionskasse. Her er der er ingen øvre grænse for, hvor meget man må tjene.

Er du på tjenestemandspension efter gamle regler med begrænsning om kun at arbejde 200 timer om året, og er du under 67 år, så kontakt FAS’ sekretariat på 35 44 85 00.

Invalidepensionist

Er du på invalidepension gennem Lægernes Pensionskasse, bør du rette henvendelse til Pensionskassen på tlf. 33 12 21 41, hvis du er i tvivl om, hvorvidt et vikarjob kan påvirke din pensionsudbetaling.

Er du tjenestemand og pensioneret pga. sygdom, bør du rette henvendelse til FAS’ sekretariat: på tlf. 35 44 85 00 eller mail: fas@dadl.dk

Folkepension

Afhængig af indtægt kan der være nedskrivning i grundbeløbet for folkepensionen: Se mere på www.borger.dk

Hvad betyder det for dit kontingent til Lægeforeningen:

Man kan have indtægt svarende til gældende dagpengegrænse, før man igen skal betale fuldt kontingent til Lægeforeningen.

Tjener man mindre end dette, står man stadig som ikke-erhvervsaktiv medlem af Lægeforeningen og betaler fortsat nedsat kontingent.

23 900

Right side

Nr. 6/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Norske Renate Hoel døde pludseligt og uventet i juli 2005, 34 år gammel
💬
1
Peter Christian Gøtzsche 23. mar 2017 09:21
”Vi læger har en udtalt tarzankultur”
💬
8
Jens Michael Carstensen 22. mar 2017 16:44
Alvorlige mangler i den almenmedicinske hoveduddannelse
💬
1
Pernille Christine Jørgensen 22. mar 2017 15:54
»Det gør mig ked af det at blive kaldt udenlandsk læge«
💬
5
Sven Refslund Poulsen 21. mar 2017 18:32
Region Hovedstaden er storforbruger af penge på administration
💬
1
Jens Hornshøj 21. mar 2017 11:28

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Dagens navn

Sandra Sofie Teiblum: speciallæge, Gynækologisk Klinik Hillerød