Content area

|

Trombocyttal under graviditeten

I en stor undersøgelse beskrives forløbet af trombocytkoncentration under graviditeten, og der foreslås en tærskelværdi, som bør udløse udredning.
Forfatter(e)
Peter Lange, plange@dadlnet.dk (redigeret af)

Trombocytopeni foreligger, når koncentrationen af trombocytter i blodet er under 150 x 109/l. Værdier under 100 x 109/l giver øget blødningstendens, mens værdier under 20 x 109/l kan føre til spontane blødninger. Man har i en del år været klar over, at trombocytkoncentrationen falder hos gravide og betegner denne tilstand som gestationel trombocytopeni. I en ny undersøgelse beskrives forløbet af trombocytkoncentrationen ved ukomplicerede og komplicerede graviditeter baseret på longitudinelle målinger hos ca. 7.350 kvinder. Man fandt, at ca. 10% af kvinderne med ukompliceret graviditet havde værdier under 150 x 109/l på fødselstidspunktet, mens dette var tilfældet for ca. 12% af kvinderne med kompliceret graviditet. Kun 1% af kvinderne med ukompliceret graviditet havde trombocytværdier under 100 x 109/l, og derfor foreslår forfatterne, at værdier under dette niveau bør udløse diagnostisk udregning.

Praktiserende speciallæge Morten Hedegaard kommenterer: »Måling af trombocyttallet hos gravide foretages ofte, blandt andet fordi trombocytopeni kan være et tegn på, at graviditeten kompliceres af f.eks. præeklampsi og/eller HELLP-syndrom (de røde blodlegemer hæmolyserer (H), leverenzymniveauet stiger (elevated liver enzymes, EL), og trombocytniveauet falder (low platelets, LP). I artiklen beskrives, hvorledes det gennemsnitlige trombocyttal blandt ikkegravide, yngre kvinder var 273 x 109/l, hvorimod man blandt gravide parallelt med graviditetens udvikling fandt gradvist faldende gennemsnitlige trombocyttal til et nadir på 217 x 109/l ved terminen. Allerede ca. syv uger efter fødslen var gennemsnitsværdierne atter steget til 264 x 109/l.

Den høje forekomst (10%) af let trombocytopeni (100-150 x 109/l) blandt kvinder med en ukompliceret graviditet bekræfter den kliniske erfaring, at resultater i dette interval oftest ikke indikerer alvorlige komplikationer. Tilsvarende er det næppe nødvendigt at kontrollere sådanne målinger hos gravide, der ikke udviser andre tegn til graviditetskomplikationer. Det er samtidig vigtigt at undgå at skabe unødig bekymring blandt de gravide og deres partnere. Omvendt dokumenterer artiklen, at trombocyttal under 100 x 109/l er ganske sjældne i gruppen af ukomplicerede gravide, og i disse situationer er supplerende undersøgelser og ydermere løbende kontrol af graden af trombocytopeni velindiceret«.

Reese JA, Peck JD, Deschamps DR et al. Platelets counts during pregnancy. N Engl J Med 2018;379:32-43.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Jens Enné Sletgaard | 20/09
3 kommentarer
af Alice Kunkel | 17/09
7 kommentarer
af Jørn Rosborg | 17/09
1 Kommentar
af Peter Christian Gøtzsche | 17/09
1 Kommentar
af Jens Ole Mathiesen | 16/09
3 kommentarer
af Annette Randløv | 16/09
2 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 15/09
4 kommentarer
af Jens Ole Mathiesen | 14/09
4 kommentarer
af Steffen Thirstrup | 11/09
4 kommentarer