?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Nyhed / 13. jul 2017
Udbudsklinikken i Thisted. Foto: Nordic Medicare.

”Brandslukning uden overblik”

Nyheder

Kritikken af Nordic Medicare breder sig. En læge i Thisted har sagt op, fordi forholdene ”er lægefagligt uforsvarlige”: ”Lad os kalde det, hvad det er: en sygeplejeklinik”. Nordic Medicare afviser kritikken.

Dato
13. jul 2017
Forfattere
Dorte R. Jungersen, doj@dadl.dk
💬 3

Dårlige arbejdsbetingelser, der ”truer patientsikkerheden”, fik i begyndelsen af juni i år det samlede personale i udbudsklinikken i Thisted i Region Nordjylland til at skrive et brev til den sundhedsfaglige direktør for Nordic Medicare, Niels Riewerts Eriksen, som driver klinikken.

”Det arbejde vi udfører nu, er udelukkende brandslukning uden overblik”, hedder det i brevet, hvor kritikpunkterne spænder vidt:

Lige fra at der i en periode på 18 måneder har været 20 forskellige lægevikarer ”af vekslende faglig kvalitet”. At der i perioder kun har været én læge på arbejde i klinikken, der har cirka 5000 patienter tilknyttet. Og at der ikke er tid til akutte patientbesøg eller opfølgning på konsultationer.

Det hedder også, at der ingen tid er ”til at sikre os, om den medicin vi skriver recept på, og som lægerne godkender, er berettiget, og om patienterne kommer til de kontroller, der er foreskrevet af Styrelsen for Patientsikkerhed”.

  • Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har noget imod udbudsklinikker. Tværtimod. Jeg synes, det er fint at være ansat til at tage sig af lægeligt arbejde. Men jo ikke, hvis der ikke er det fornødne antal læger i klinikken.

Speciallæge i almen medicin Eskild Boeskov, tidligere ansat i Nordic Medicares lægeklinik i Thisted

Speciallæge i almen medicin, Eskild Boeskov, der har sagt sit job op og havde sidste arbejdsdag i klinikken i Thisted i tirsdags, er medunderskriver af brevet til Nordic Medicares sundhedsfaglige direktør.

”Mit ærinde er, at der må være en grænse for, hvornår noget ikke længere er lægefagligt forsvarligt. Den grænse er overskredet. Langt de fleste dage er der kun en læge på arbejde, og det nytter derfor ikke at ansætte flere sygeplejersker, da de jo også skal superviseres. Lad os derfor kalde det, hvad det er: en sygeplejeklinik”, siger Eskild Boeskov og fortsætter:

”Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har noget imod udbudsklinikker. Tværtimod. Jeg synes, det er fint at være ansat til at tage sig af lægeligt arbejde. Men jo ikke, hvis der ikke er det fornødne antal læger i klinikken”.

”Vi udviser samfundsansvar”

Ifølge administrerende direktør i Nordic Medicare, Christian Riewerts Eriksen, er der imidlertid en god forklaring på kritikken af forholdene i klinikken i Thisted.

”I maj måned lukkede en PLO-praksis i Thisted. Det betød, at vi fra den ene dag til den anden skulle tage vare på 1500 ekstra patienter. Vi har pligt til at udvise samfundsansvar og sørge for lægedækning til ellers lægeløse patienter. Det medførte selvsagt et ekstra arbejdspres og behov for ekstra personale. Men vi kan altså ikke op til en ferietid rekruttere personale hurtigere, end vi gør. Efter sommerferien begynder en konsultationssygeplejerske og en ekstra læge i klinikken, således at der er 2,7 læger ansat”, siger Christian Riewerts Eriksen.

Til anklager om, at patientsikkerheden er truet, siger Christian Riewerts Eriksen.

”Den pågældende læge, der nu har sagt op, arbejdede i klinikken én gang om ugen og blev i maj måned interviewet, da Styrelsen for Patientsikkerhed var på risikobaseret tilsyn i klinikken. Hvis han havde noget kritisk at påpege, ikke bare burde han, men han har også pligt til at fremføre eventuel kritik over for repræsentanterne fra tilsynet. Det gjorde han tilsyneladende ikke”.

Men det gjorde Eskild Boeskov, forklarer han:

”Jeg sagde, at de sagtens ville kunne finde mange ting i klinikken, som ikke var efter forskrifterne. Men de havde nogle bestemt fokuspunkter, de koncentrerede sig om”.

Styrelse: ikke noget at komme efter

Brevet fra personalet i klinikken i Thisted underbygger ifølge det konservative regionsmedlem og regionsrådsformandskandidat Per Larsen hans krav om, at vi ”opsiger samarbejdet med Nordic Medicare hurtigst muligt, både i Thisted og Pandrup”.

Som beskrevet i Ugeskriftet onsdag, har lægeklinikken i Pandrup, der også drives af Nordic Medicare, igennem de seneste par uger været udsat for en lavine af kritik fra både patienter og politikere med Per Larsen i spidsen. Forholdene i klinikken er ifølge Per Larsen ”katastrofale” og vidner om, at Nordic Medicare ”ikke magter opgaven”.

Per Larsen udtalte, at han er ”ved at drukne i klager”, hvoraf dem, der vedrører det strikt lægefaglige, af regionen er blevet sendt videre til Styrelsen for Patientsikkerhed, der ikke fandt forhold af væsentlig betydning for patientsikkerheden, da de for nylig foretog et varslet, risikobaseret tilsyn i klinikken i Pandrup.

Og tilsyneladende er der heller ikke noget på de klager, der nu er tilsendt styrelsen.

I hvert fald udtaler Jan Greve, overlæge og sektionsleder i Tilsyn og Rådgivning Nord hos Styrelsen for Patientsikkerhed, til dagens Nordjyske, at der ikke er noget, der indikerer, at patienterne rent lægefagligt har grund til at være bekymrede for at møde op i Nordic Medicares klinik i Pandrup:

”Hvis vi troede, at der var et problem, var vi forpligtede til at gribe ind med det samme”, udtaler han til avisen.

På baggrund af brevet fra personalet i klinikken i Thisted beder Region Nordjylland nu ledelsen i Nordic Medicare om inden 31. juli at redegøre for, hvordan der tages hånd om de bemandingsproblemer, som fremgår af henvendelsen. Ligesom Nordic Medicare skal levere dokumentation for den lægelige bemanding. Henvendelsen er desuden videresendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi Eskild Boeskov angiver, at der er udfordringer med patientsikkerheden i klinikken.

Sagen – inklusive en redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed – vil blive forelagt regionsrådet efter ferien.

Læs også: Nordic Medicare i nordjysk stormvejr

Læs også: Udbudsklinik i Nordjylland skal boostes efter kritik

💬 3 Kommentarer

Right side

Nr. 14/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

HPV – skal vi vaccinere drenge?
💬
2
Flemming Amter 21. jul 2017 13:33
Lægeforeningen: OK til forsøg med nyt patientregister
💬
1
Thomas Birk Kristiansen 21. jul 2017 07:09
”Brandslukning uden overblik”
💬
3
Rune Jacobsen 20. jul 2017 16:44

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Nyeste debat