Content area

|

Lægestuderende cykler til Køge i protest

Omkring 50 lægestuderende var mødt op i FADLs lokaler ved Panum torsdag morgen. Sagen om refusion af transportudgifter har nu ramt Christiansborg.
Medicinstuderende cykler til Køge og protesterer over, at de ikke længere kan få refunderet deres transportudgifter under klinikophold. Foto: Ugeskriftet
Forfatter(e)
Ditte Damsgaard, dd@dadl.dk

Omkring 50 studerende fra København cykler torsdag formiddag til Sjællands Universitetshospital, Køge, i silende regn.

Også i landets andre universitetsbyer træder de unge i pedalerne for at markere de lange afstande, de indimellem skal rejse, når de er i klinikophold under lægeuddannelsen. Indtil nu har de studerende kunnet tage toget og få refunderet transportudgifterne af universitetet.

Det kan de ikke længere, fordi Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte under Uddannelses- og Forskningsministeriet har meddelt universiteterne, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at refundere transportudgifter.

”Vi cykler, fordi vi gerne vil sætte fokus på, at styrelsen under Uddannelsesministeriet har annulleret ordningen, som har refunderet vores omkostninger under klinikophold som lægestuderende. Det er en vigtig ordning for os, fordi det at være i klinik er en obligatorisk del af at blive lægeuddannet”, siger Claas-Frederik Johannsen, formand for FADL, og fortsætter:

 

Lægestuderende cykler til Køge i protest

 

”Godt en tredjedel af vores uddannelse foregår i klinikophold, og man bliver ved lodtrækning fordelt over hele regionen. Det kan betyde transporttid på op til 2,5 timer og 2.500 kr. på transport. Vi skal være der i 37 timer, men hvis vi ikke får refusion, betyder det, at vi skal tjene flere penge ved siden af for at kunne betale for transport. Det vil gå ud over uddannelsen og skræmme folk væk fra udkantshospitalerne”, siger Claas-Frederik Johannsen.

Opbakning på Christiansborg

Sagen har fået blandt andre regionsrådsmedlemmer, universiteterne og Danske Regioner til at skrive til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Senest har uddannelses- og forskningsordfører Sofie Carsten Nielsen (R) stillet spørgsmål til Tommy Ahlers om beslutningen om at stoppe med at kompensere transportudgifter for lægestuderende i forbindelse med klinikophold.

”Hvis ministeren ikke mener, der er hjemmel til den praksis, der har været gældende i årevis, hvorfor ændrer ministeren så ikke blot bekendtgørelsen?”, spørger Sofie Carsten Nielsen ministeren.

Tommy Ahlers har endnu ikke svaret.

Uddannelses- og forskningsordfører fra Dansk Folkeparti, Jens Henrik Thulesen Dahl, siger, at han ikke endnu kan sige, om han bakker op om at ændre bekendtgørelsen.

”Vi skal først kortlægge, hvad forskellene er på de forskellige grupper af studerende. Det er for tidligt at udtale sig om. Hvis vi bare laver det om for lægestuderende, og de lærerstuderende har de samme udfordringer, skal vi så også lave det om? Hvad er det, der gør, at de medicinstuderende skulle have anderledes vilkår end andre, der er ude i praktikker? Det skal vi se på”, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

De medicinstuderende kan ikke selv vælge, hvor de skal i klinikophold. Er det så rimeligt, at de selv skal betale for transport?

”De andre studerende skal muligvis også i praktik og kan også blive tvunget. Jeg har ikke kendskab til, hvordan man fordeler praktikpladser på de andre uddannelser. Det skal vi undersøge”, siger han.

Ikke som de andre studerende

Ifølge Claas-Frederik Johannsen har den manglende refusion af transportudgifter den konsekvens, at der vil være flere, der har flere fraværsdage i deres praktikophold.

”Det går ud over deres uddannelse, fordi de får færre timer i klinikken, og du får et fragmenteret ophold. Du følger ikke patienter fra dag til dag og ser udviklingen, som er nødvendig ved at være i klinikophold. Og det andet er, at det går ud over dem, der ikke har så mange penge hjemmefra. Dem, der ikke har forældre, der kan bakke dem op økonomisk".

Kan I ikke bare selv betale, ligesom andre studerende selv skal betale deres transportudgifter?

”Mine medstuderende er flyttet fra Sønderjylland til København, men man kan ikke indstille sig på, at man så bliver lodtrukket til at have praktikophold i Vordingborg og på Bornholm. Selv hvis du kunne indstille dig på det, ville det ikke give mening at leje en lejlighed i Vordingborg i fire uger”.

Claas-Frederik Johannsen peger på, at refusion af transportudgifter er en lavthængende frugt for politikerne, hvis de vil sikre lægedækning i fremtiden.

”At komme ud på udkantshospitaler i dag er populært, fordi det er her, man ser de typiske sygdomme, og man får lov til at afprøve sin viden. Men hvis det er forbundet med stor økonomisk belastning, og man ved, at man bliver nødt til at arbejde meget og have mange fraværsdage, og det hele bliver presset, kommer det til at have en effekt på, hvordan kommende læger ser på udkantshospitalerne. Der kommer til at være en negativ stemning omkring det at være på et hospital langt fra universiteterne”.

Hvordan kan I vide det?

”Fordi det nu er sådan, at det lige akkurat går op med tiden at arbejde 37 timer i klinik, arbejde ved siden af og læse til eksamen. Nu rykker balancen sig endnu mere over til, at der skal arbejdes endnu mere. Og der knækker kurven for os. Og det, synes vi, er urimeligt. Vi er med på, at det ikke skal være let, og vi vil også gerne udfordres. Men det skal også hænge sammen”.

Opfordringen til Tommy Ahlers er klar:

”Bekendtgørelsen, som universiteterne bruger til at afgøre, om de må refundere vores transportudgifter, skal laves om, så de godt kan refundere. Så der skal ikke flere penge til universiteterne – pengene er der i forvejen. Der skal bare laves en formulering om en bekendtgørelse, så vi kan fortsætte med den måde, vi har gjort det på, indtil videre”, siger Claas-Frederik Johannsen.

Ugeskrift for Læger arbejder på at få en kommentar fra Tommy Ahlers. Uddannelses- og forskningsministeriet skriver i en mail til Ugeskrift for Læger:

"Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har gjort universiteterne opmærksom på, at universiteterne alene kan afholde udgifter i forbindelse med de medicinstuderendes klinikophold, hvis der er det fornødne hjemmelsgrundlag. Styrelsen har konstateret, at universiteterne ikke har hjemmel til at afholde omkostninger for de medicinstuderende i forbindelse med deres klinikophold.

Studerende på medicinuddannelsen har, som alle andre studerende på videregående uddannelser, mulighed for at søge om befordringsrabat. Det gælder også i forbindelse med klinikophold. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil i lyset af de seneste henvendelser se på, om der er særlige vilkår i forbindelse med de medicinstuderendes klinikophold, der adskiller sig fra forholdene for de øvrige studerende i uddannelser med ulønnet praktik, og som kan begrunde, at der tages højde for disse særlige forhold."

Right side

af Niels Krintel Petersen | 09/12
2 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 09/12
1 Kommentar
af Inger Struckmann | 09/12
1 Kommentar
af Brian Jørn Lerche | 09/12
3 kommentarer
af Birgitte Brandstrup | 09/12
1 Kommentar
af Frede Simonsen | 09/12
2 kommentarer
af Henning Kaspersen Nielsen | 08/12
2 kommentarer
af Lars Bjørn | 08/12
3 kommentarer
af Per E. Holstein | 08/12
2 kommentarer
af Vagn Nørskov | 07/12
1 Kommentar