Content area

|

Rigshospitalsdirektør: Vi kender ikke sparekravene endnu

Vi prøver at undgå grønthøsterbesparelserne, siger Rigshospitalets direktør, Per Christiansen, efter klinikchef Jakob Trier Møllers opsigelse.
Rigshospitalets direktør, Per Christiansen, er ked af klinikchefs opsigelse. Han tager bekymringen for patientsikkerheden alvorligt.
Forfatter(e)
Anne Steenberger, as@dadl.dk

Da klinikchef på Rigshospitalets HovedOrtoCenter, Jakob Trier Møller, for nylig sagde sin stilling op, var en vigtig årsag, at han frygtede for patientsikkerheden i forbindelse med kommende sparekrav.

I et interview med Ugeskrift for Læger sagde han:

”Min opsigelse har jeg funderet over i et år. Vi har gennemført besparelser år efter år, og det er kun personalet, der er tilbage at spare på. Når vores klinik til næste år skal flytte over i den nybyggede Nordfløj, skal vi igennem endnu en sparerunde samtidig med, at vi skal gennemgå den sædvanlige sparerunde i forbindelse med budget 2020. Jeg kan ikke kan leve med at pålægge mine medarbejdere endnu flere besparelser. Jeg ville ikke kunne sige til dem, at jeg synes, det her er o.k.”

På Rigshospitalets direktionsgang er man – selvfølgelig – ærgerlig over Jakob Trier Møllers opsigelse.

”Jeg er ked af at Jakob Trier Møller har sagt op. Han er en stærk og dygtig klinikchef”, siger hospitalsdirektør, Per Christiansen.

Han fortsætter:

”Jeg tror, at der vil komme lidt mere luft i økonomien efter at aktivitetskravet på to procent blev fjernet sidste år. Men jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at der ikke kommer yderligere besparelser, der er der ingen der kan.”

Men hvad tænker du om den bekymring for patientsikkerheden, som både Jakob Trier Møller og de 43 klinikchefer i en udtalelse, giver udtryk for?

”Det tager jeg meget alvorligt. Patienternes sikkerhed må ikke være til forhandling og det har vi pligt til at følge meget tæt. Jeg hæfter mig også ved, at ingen siger, at der aktuelt er problemer med patientsikkerheden. Men at der kan blive det, hvis man fortsætter med besparelserne.”

Gør man det?

”Produktivitetskravet er faldet væk, men vi ved ikke hvilke besparelser, der kommer til at ligge i 2020, det ved vi først, når regionens budget er klar til august i år.”

Kvalitetsfonds-besparelse

Jakob Trier Møller nævner endvidere en besparelse, som HovedOrtoCentret vil blive pålagt, når det i 2020 flytter ind i den nye fløj, Nordfløjen, som er finansieret af Kvalitetsfonden. Det ligger som en fast aftale i den finansiering, at der skal ske en besparelse, når en afdeling flytter ind i nye lokaliteter.

Den besparelse kan HovedOrtoCentret vel ikke komme uden om?

”Nej, men vi ved ikke endnu hvordan den bliver udmøntet. Vi ved kun, at der skal spares ved flytningen, men vi ved ikke om den kommer oven i en generel besparelse.”

Kan RHs direktion vælge at lægge den besparelse et andet sted på RH?

”Det kan regionen også vælge – at det er en del af Rigshospitalets besparelse og ikke en særskilt besparelse ved siden af. Det ved vi ikke endnu.”

  • Personligt tror jeg, at den automatik, vi tidligere har set i forhold til årlige besparelser, vil stoppe, fordi sundhedsvæsenet nu skal styres efter det, der giver værdi for patienterne og ikke efter aktiviteten.

Per Christiansen, hospitalsdirektør, Rigshospitalet

Vil denne opsigelse få konsekvens for jeres ledelse af RH?

” Både og. Vi prøver at undgå at udmønte kommende besparelser som de generelle grønthøsterbesparelser, som Jakob Trier taler om. Vi er i gang med et kæmpe effektiviseringsprojekt, der netop har fokus på at undgå grønthøsterbesparelser. Vi kører det sammen med alle center- og klinikledelser. Vi snakker interne prioriteringer, flaskehalsproblematikker og arbejdstilrettelæggelser på tværs af Rigshospitalet.”

Synes du, at det er en overilet fratrædelse?

” Jeg har stor respekt for Jakob. Han beskriver situationen, som han ser og oplever den. Det er helt fair. Personligt tror jeg, at den automatik, vi tidligere har set i forhold til årlige besparelser, vil stoppe, fordi sundhedsvæsenet nu skal styres efter det, der giver værdi for patienterne og ikke efter aktiviteten. Vi kan fx nu mindske antallet af kontroller i ambulatoriet, hvis det fagligt giver mening at lægge ting om, så man ikke er bundet af så mange ambulante.”

Det giver luft?

”Ja. Vi står lige nu i et paradigmeskifte på vej mod værdibaseret styring. Derfor er det svært at forudsige, hvordan fremtiden bliver i forhold til besparelser.”

Jakob Trier Møllers opsigelse er langt henad vejen funderet i nogle generelle forhold, der gælder sundhedsvæsenet i hele landet. Der er flere ældre og øgede behandlingsmæssige muligheder, og det lægger et økonomisk pres, som det ikke er realistisk at leve op til. Det kræver i hvert fald en massiv tilførsel af ressourcer. Jakob Trier Møller anbefaler politisk prioritering. Den anbefaling deler Per Christiansen.

”Jeg enig i at den prioriterings-debat, der er kommet frem, er nødvendig. Det er svært at se at vi kan klare presset uden aktivitetsstigninger. Men vi er som sagt i et paradigmeskifte lige nu, så der sker da lidt nyt på området.”

Men tanken om en landspolitisk diskussion om prioritering er nødvendig?

”Jeg synes, at man politisk er nødt til at forholde sig til det. Sundhedsreform-udspillet gør det til en vis grad. Men det tackler jo kun det der sker i forhold til kronikerne, og ikke så meget når det gælder de højtspecialiserede patienter. Og det er her, de nye behandlingsmuligheder lægger et pres, som Rigshospitalet i høj grad mærker, fordi vi har de højtspecialiserede behandlinger.”

Right side