Content area

|
|

Also Human – The Inner Lives of Doctors

Almen praktiserende læge Lene Agersnap

E-mail: drleneagersnap@gmail.com

Interessekonflikter: ingen

Det siges med en lettere fortærsket vending, at tiden sårer alle læger. Men det bliver sjældent uddybet hvordan og hvorfor. I stedet overlades den enkelte læge ofte til skamfulde forestillinger om hverken at leve op til omverdenens eller egne krav til sig selv.

Tidens tendens til at individualisere selv de problemer, som egentligt bunder i systemsvigt, bidrager yderligere til den negative spiral. Denne bog stiller prisværdigt skarpt på vilkårene i sundhedsvæsenet i en tid, hvor et stort antal læger oplever elementer af udbrændthed, og har som formål at bryde den tavshedskultur, der hviler over feltet.

Caroline Elton er britisk psykolog og har i over tyve år beskæftiget sig indgående med læger. Først som klinisk arbejdende konsulent på hospitalsafdelinger, ansat til at følge overlægernes bedside-undervisning af yngre læger og give dem (tiltrængt) feedback til forbedring. Dernæst som decideret karrierevejleder for yngre læger i det stadigt mere pressede engelske sundhedssystem, NHS, hvor arbejdsforholdene beskrives som voldsomt stressende. Flere selvmord blandt yngre læger har kun kortvarigt fået debatten til at blusse op, derefter glider nyhedsstrømmen videre, og intet ændrer sig.

Ud fra et righoldigt materiale af cases illustreres det, hvordan den enkelte læge kan komme i klemme mellem personlige livsvilkår og faglige ambitioner. Forbløffende ofte gemmer der sig tragiske livsomstændigheder bag valget om at blive læge. En fars død af cancer udløser datterens ønske om at blive onkolog, og tilsvarende tung bliver dermed forpligtelsen til at fuldføre specialet, selv om andre karrieremuligheder henad vejen viser sig at passe hende bedre. Tilsvarende bliver de tragiske dødsfald blandt patienterne, som uvægerligt indtræffer, særligt vanskelige at bære for slet ikke at tale om effekten af klagesager.

Der gives endvidere mange eksempler på, at atmosfæren på afdelingerne præges af manglende tolerance over for den enkelte læges dilemmaer. F.eks. møder fertilitetslægen, som selv kæmper forgæves for at blive gravid, ingen anerkendelse af, at denne situation rummer vanskeligheder, lige som læger med større eller mindre handikap – måske bare kirurger, der er gravide – oplever sig isoleret med deres individuelle sårbarhed. Ifølge Elton sker det som led i en kollektiv fornægtelse af, at den skrøbelighed, der er indbagt i det menneskelige vilkår, også findes i egne rækker. Det er patienterne, der er syge – lægen tilhører en anden kategori, der er hævet over svaghed.

Der er heldigvis også gode historier om læger, der efter selv mange år på den forkerte hylde finder et andet lægeligt speciale, der reelt matcher vedkommendes temperament og livssituation. Og eksempler på læger med synlige handikap, som netop i kraft af den overvindelse, det repræsenterer, bliver særligt overbevisende læger for patientkategorier, der ellers kunne tendere til at give op.

Caroline Elton har skrevet en vigtig bog, som nok handler om specifikke britiske vilkår, men som også burde få mange læsere i Danmark, ikke mindst blandt politiske beslutningstagere.

Forfatter: Caroline Elton

Forlag: Cornerstone, Penguin Random House UK

Sider: 372

Pris: 209,95 kr.

💬 0 Kommentarer

Right side

af John Henrik Jurlander | 22/05
1 Kommentar
af Nicolas Storm | 19/05
3 kommentarer
af Sten Arne Oyre | 18/05
2 kommentarer
af Pedram Kazemi-Esfarjani | 18/05
2 kommentarer
af Helle Holst | 18/05
1 Kommentar
af Kirsten Bække Franck | 17/05
9 kommentarer
af Finn Østergård Bærentzen | 16/05
1 Kommentar
af Allan Carlé | 16/05
8 kommentarer
af Sven Felsby | 14/05
1 Kommentar
af Thorkil Poulsen | 13/05
5 kommentarer