Skip to main content

Open Access Creative Commons License

Opdateret 1. december 2023

 

Open Access Creative Commons License: CC BY-NC-ND 4.0.

(Kreditering-IkkeKommerciel-IngenBearbejdelse - Attribution-NonCommercial-NoDerivs)
 

Gældende for:

- Videnskabelige artikler publiceret på print i Ugeskrift for Læger og online på ugeskriftet.dk 

- Scientific articles published in Danish Medical Journal: ugeskriftet.dk/dmj and danmedj.dk

Du må frit:

  1. Dele — kopiere og videredistribuere materialet i ethvert medie eller format

Under følgende vilkår:

  1. Kreditering - Du skal give passende kreditering, angive et link til licensen, og oplyse om der er foretaget ændringer. Du må gøre det på enhver fornuftig måde, men ikke på en måde der antyder, at licensgiveren godkender dig eller din anvendelse.
  2. IkkeKommerciel - Du må ikke bruge materialet til kommercielle formål.
  3. IngenBearbejdelse - Hvis du remixer, omarbejder eller bygger videre på materialet, må du ikke distribuere det ændrede materiale.
  4. Ingen yderligere begrænsninger - Du må ikke tilføje juridiske vilkår eller teknologiske tiltag, som juridisk begrænser andre i at gøre, hvad licensen tillader.

Læs mere her:  CC BY-NC-ND 4.0.

You are free to:

  1. Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Under the following terms:

  1. Attribution - You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  2. NonCommercial - You may not use the material for commercial purposes .
  3. NoDerivatives - If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.
  4. No additional restrictions - You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Read more: Open Access Creative Commons License: CC BY-NC-ND 4.0.

Return to Danish Medical Journal: ugeskriftet.dk/dmj 
 

Creative Commons Licens gælder IKKE for øvrige artikler og indlæg i Ugeskrift for Læger og på ugeskriftet.dk 

Se venligst ugeskriftet.dk/kontakt for gældende regler for øvrige artikler i Ugeskrift for Læger.