Skip to main content

Kontakt

Ugeskrift for Læger, Kristianiagade 12, 2100 København Ø
Telefon 35 44 82 70
Åbent: mandag-fredag 8.00-15.00
E-mail: ufl@dadl.dk
Du er velkommen til at sende en mail udenfor telefontid, hvis du ønsker at blive ringet op.

Indsendelse af manuskripter og debatindlæg

Se Manuskriptvejledningen

Har du ikke modtaget Ugeskrift for Læger?

Ugeskrift for Læger omdeles af DAO.

Hvis du ikke modtager Ugeskrift for Læger eller er bladet ikke leveret korrekt, skal du derfor kontakte DAOs kundeservice på tlf.: 44 51 75 70 eller sende en mail til kvalitetabo@dao.as (ved mails er det vigtigt at oplyse navn og adresse og at det drejer sig om Ugeskrift for Læger).

Adresseændring til levering af Ugeskrift for Læger

Hvis du flytter skal du selv ændre din adresse på Læger.dk -> Min Side.

Alternativt kan du ringe på dette nummer: 3544 8500.

Redaktion

Pressemeddelelser modtages på denne mailadresse: presseufl@dadl.dk

  

­Ansvarshavende chefredaktør

Bo Hasseriis: bha@dadl.dk

(ansvarlig i henhold til medieansvarsloven)

  

Videnskabelig redaktør

Thomas Lars Vibe Benfield: tlb@dadlnet.dk

  

Journalister

Klaus Larsen: kll@dadl.dk

Jesper Pedersen: jp@dadl.dk

Bodil Jessen: boj@dadl.dk

Jens Nielsen: jen@dadl.dk

 

Assisterende videnskabelige redaktører

Poul Videbech: videbech@dadlnet.dk

Aleksander Krag: Aleksander.krag@rsyd.dk

Anja Pinborg: anja.bisgaard.pinborg@regionh.dk

Lars Lund: lars.lund@rsyd.dk

Berit Enggaard Kaae: berit_kaae@hotmail.com

Markus Fally: fally@dadlnet.dk

Christian Grønhøj: christian.groenhoej@regionh.dk

Line Rode: line.rode@regionh.dk 

 

Redaktør af medicinske nyheder

Jens Peter Gøtze: jpg@dadlnet.dk

 

Redaktør af ugens billede m.v.

Anja Pinborg: anja.bisgaard.pinborg@regionh.dk

 

Eksterne redaktører af ugens billede

Tove Agner

Ida Gjørup

Peter Hovind

Ole Graumann

 

­Se beskrivelse og billeder af den videnskabelige redaktion

 

Redaktionskoordinator

Elizabeth Gatzwiller: ega@dadl.dk­

  

Redaktionssekretariat 

Jette Rasmussen: jr@dadl.dk

Tove Knudsen: tkn@dadl.dk

June Honest Nielsen: jni@dadl.dk

Sprog og korrektur: sprog@dadl.dk

Annoncer

Ugeskrift for Læger er Danmarks største sundhedsvidenskabelige tidsskrift med ny dansk forskning og nyheder fra international forskning.

Med 81.000 læsere (2023) er Ugeskrift for Læger en vigtig kilde til medicinske nyheder, debat, sundheds- og lægepolitik samt arbejdsforhold. Ugeskrift for Læger udgives af Lægeforeningen, som har over 34.800 medlemmer. Se flere oplysninger om Lægeforeningens medlemmer her: Lægeforeningen i tal. Næsten alle læger i Danmark er medlem af Lægeforeningen.

Ugeskrift for Læger udkommer på tryk hver anden mandag (lige ugenumre) og distribueres til lægernes privatadresse. Øvrige læsere er medicinstuderende, sygeplejersker, tandlæger, fysioterapeuter, jordemødre samt medicinalindustrien, apotekerne og beslutningstagere inden for sundhedssektoren.

En analyse gennemført af KANTAR Gallup i december 2018 viser, at 98% af Lægeforeningens medlemmer læser Ugeskrift for Læger på tryk eller digitalt.
88% læser den trykte udgave af bladet.

Kontakt:
Dansk Mediaforsyning ApS
Elkjærvej 19 st.
8230 Åbyhøj
Tlf. 7022 4088
Info@dmfnet.dk

Læs mere om annoncering her (eksterne link):
Online annoncer
Praksisbørsen
Tekstannoncer
Stillingsannoncer

Annoncemateriale sendes til:
Tekst/onlineannoncer: ufl@dmfnet.dk
Stillingsannoncer: ufljob@dmfnet.dk

Produktion

Produktionsleder

Tove Skou Roer: tsk@dadl.dk

Layout og produktion

Creative ZOO

Tryk

Stibo Complete

© Lægeforeningen ISSN 0041-5782, CVR-nr. 12067313

Ugeskriftet betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via hjemmesiden Ugeskriftet.dk. Eftertryk eller anden mangfoldiggørelse af Ugeskriftets tekst og illustrationer er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra forfatter og redaktion og anførelse af Ugeskrift for Læger som kilde. Gengivelse af informationer eller citater fra Ugeskrift for Læger, eller Ugeskriftet.dk må tidligst offentliggøres på datoen for den pågældende artikels udgivelse og med angivelse af Ugeskrift for Læger som kilde. Dette er efter gældende dansk lovgivning.

Ugeskriftet er medlem af og oplagskontrolleret af Danske Medier. Oplagstal: 31.855

ISSN pr udgivelse:

Ugeskrift for Læger - print: ISSN 0041-5782

Ugeskrift for Læger - online (www.ugeskriftet.dk): ISSN 1603-6824

Danish Medical Journal - online only (www.ugeskriftet.dk/dmj): ISSN 2245-1919  

Danish Medical Bulletin - online only (www.danmedbul.dk): ISSN 1603-9629 (is now merged into www.ugeskriftet.dk/dmj)