Skip to main content

Kolleganyt

Ugeskrift for Læger modtager gerne kolleganyt, hvis du ønsker at fremhæve en kollegas navn eller annoncere forsvaret af en afhandling. 

Læs mere i manuskriptvejledningen.