Skip to main content

Anmeldelser

Læs Ugeskrift for Lægers anmeldelser af skønlitteratur, fagbøger, film og tv, teater og podcast. Skriv til: lth@dadl.dk hvis du har forslag til anmeldelser.

Anmeldere i Ugeskrift for Læger bliver ikke honoreret. Anmeldelser er skrevet af lyst og interesse, og anmeldernes bidrag er subjektive, hvor indtryk, holdninger, begejstring eller mangel på samme frit kan komme til udtryk. Alle relevante interessekonflikter bliver så vidt muligt anført.