Skip to main content

Kom med på en lytter

»Med på en lytter« er en personlig, udbytterig og underholdende populærvidenskabelig bog om lydens og lytningens univers, hvor en spændende og ikke nødvendigvis nem rejse fra lydfølsomhed til lydopmærksomhed bliver fortalt igennem forfatterens interesserede ører og øjne.
Cover: Gads Forlag
Cover: Gads Forlag

Katja Neubert, cand.mag. i audiologopædi og forskningsmedarbejder ved DPU, Aarhus Universitet. Interessekonflikter: ingen

26. sep. 2022
4 min.

Bogen er skrevet af Annette K. Nielsen, som er videnskabsjournalist – og det kan tydeligt mærkes, når man som læser bliver taget med på en rejse igennem et tætpakket og grundigt efterforsket lydunivers, der strækker sig fra hunsangfugles oversete syngen til lydforskeres forsøg på at skabe behagelige og ligefrem helende lydlandskaber på hospitalerne.

Faktaboks

Fakta

I et helt år har Annette K. Nielsen interviewet forskere inden for blandt andet bioakustik, lydantropologi, lydkunst og medicin, og hun belyser de seneste forskningsresultater inden for områderne fra internationale og nordiske videnskabelige artikler.

Man fornemmer Annette K. Nielsens videbegærlighed og nysgerrighed for de lydlige fænomener, vi som mennesker er omgivet af. Og dette ikke blot generelt, men også på et personligt plan. Igennem hele bogen føler man sig som læser inviteret ind i Annette K. Nielsens egen personlige historie med lyd og støj, og man følger hende både som storforbruger af radio og podcasts og samtidig som person, der ud af et pinefuldt, meget personligt sted med lydfølsomhed formår at vende sig hen mod lydene og med nysgerrig opmærksomhed rejse det ønske om at blive en bedre lytter, udforske og i sidste ende sætte pris på de lyde, der omgiver hende.

Alene dette spændingsfelt inviterer til videre læsning, og man kommer til at høre mere om den emotionelle tilknytning, der kan opstå ved at lytte til fortalte historier, men også om prisen, når man efter lang tids lytten til andres stemmer og meninger savner at lytte til sin egen.

Bogens positionering bliver ikke mindre spændende af, at man også læser med på et medmenneskeligt og medborgerligt perspektiv, som sætter trafikstøj, nabostøj og lydfølsomhed på dagsordenen som et samfundsproblem frem for en individuel udfordring.

Annette K. Nielsens bog om lytningens univers er slået bredt op, og jeg må indrømme, at det først blev helt tydeligt for mig undervejs i læsningen, hvad bogens interesseområde egentlig dækkede over. Man kan nok ikke undgå at blive klogere på verdenen og sig selv, da bogen er spækket med utroligt mange og mangesidede informationer, der udfolder sig i nøje udvalgte nedslag. Samtidig er den simpelthen så underholdende komponeret, at man gerne følger Annette K. Nielsen på hendes rejse gennem lytningens univers og nemt kan se lydlandskaberne i mange af beskrivelserne for sig.

Foto: Lærke Posselt

»Med på en lytter« er både stille og larmende på samme tid. Den er larmende, fordi der sættes lys på den samfundsmæssige udfordring, som støj i forskellige former og dens konsekvenser for menneske og natur eller som lydfølsomhed er. Og den er stille, fordi den dybest set handler om at lytte.

Jeg får lyst til at genlæse bogen og tilegne mig indholdet endnu dybere end ved første læsning. Fordi bogen berører mange emner, som man som fagperson eller læser for hyggens skyld må antages at kunne relatere sig til, og fordi man fornemmer forfatterens personlige og faglige interesse i stoffet, og man ovenikøbet får lov til at følge Annette K. Nielsen på sin egen personlige rejse gennem lydenes univers, bliver det til fem stjerner.

Det bliver en klar anbefaling herfra. Alene det at give lytningen plads, at lytte til verden og til hinanden og ad den vej lære og forstå mere om os selv og vores medmennesker og om vores sameksistens med dyrene og planterne er læsefornøjelsen værd.

Læs flere anmeldelser her.