Skip to main content

Videnskabelig redaktion

Redaktionen træffes på telefon 3544 8270 og e-mail: ufl@dadl.dk

Videnskabelig redaktør af 

Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal

Thomas Benfield

Assisterende videnskabelige redaktører af Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal

Poul Videbech
Aleksander Krag
Anja Pinborg
Lars Lund
Berit Enggaard Kaae (Foto: Claus Boesen)
Markus Fally

Markus Fally

Klinisk lektor, PhD, MPH, Postdoc, Speciallæge, Afdeling for Lunge- og Infektionssygdomme, Københavns Universitetshospital – Bispebjerg og Frederiksberg

Varetager områderne intern medicin, pædiatri og billeddiagnostik.

ICMJE Disclosure - deklarering af interessekonflikter

Christian Grønhøj
Line Rode
Jens Peter Gøtze

Jens Peter Gøtze

Professor, overlæge, dr.med. Speciallæge i klinisk biokemi. Klinisk biokemisk afdeling, Rigshospitalet

Varetager de medicinske nyheder, samt særlige redaktørområder for Danish Medical Journal

ICMJE Disclosure - deklarering af interessekonflikter

Det videnskabelige redaktionssekretariat

Telefon 3544 8270. E-mail: ufl@dadl.dk

Åbent: mandag-fredag 8-15
E-mail: ufl@dadl.dk

Udenfor åbnings- og telefontid:

Du er velkommen til at ringe eller sende en mail - ofte vil sekretariatet være bemandet mellem 8-16.

Redaktionskoordinator:

Elizabeth Gatzwiller: ega@dadl.dk

Redaktionssekretariat:

Jette Rasmussen: jr@dadl.dk

June Honest Nielsen: jni@dadl.dk

Sprogbehandling og korrektur: sprog@dadl.dk