?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 8. nov 2017

Boganmeldelse: Basal radiologi

Anmeldelse
Dato
8. nov 2017
Forfattere
Afdelingslæge, ph.d. Mette Marklund, Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital E-mail: MetteMarklund@hotmail.com Med hjælp fra: Ditte Dencker, 2.-årskursist Pia Klarskov, introduktionslæge 11 mdr. Signe Eiland, introduktionslæge 6 mdr. Interessekonflikter: ingen
💬 0

Med bogen ”Basal radiologi” redigeret af Poul Erik Andersen har dansk radiologi fået en utrolig vigtig og anvendelig lærebog.

Da yngre læger under uddannelse i det radiologiske speciale er en del af bogens målgruppe, blev den, forud for nærværende anmeldelse, sendt i rotation hos to introduktionslæger og en 2.-årskursist.

Vurderingerne var helt enslydende og i fuld overensstemmelse med min egen bedømmelse: Denne bog emmer af kvalitet lige fra det lækre design til det faglige indhold. Teksten er velskrevet, overskuelig og godt struktureret med symptombilleder og relevante forklaringer på de radiologiske kendetegn. Flere steder er også nævnt forslag til videreudredning ved positive fund, hvilket kan være ganske hjælpsomt for en yngre læge. Også kontrolundersøgelser er fra tid til anden medtaget for at illustrere sygdomsudviklingen. De enkelte patologier bindes således elegant sammen med inddragelse af både symptomkomplekser, radiologiske fund og indimellem også undersøgelseseksempler fra radiologiens søsterspeciale – klinisk fysiologi.

Hvert organafsnit afsluttes med en omfattende og varieret case-sektion, hvor det lærte gennemgås. Eksemplerne er pædagogisk opbygget, billederne er gode, og svarene flankeres af en grundig forklaring på de radiologiske fund og en beskrivelse af den underliggende patologi.

Bogen egner sig særdeles godt som grundlæggende lærebog til yngre læger i det radiologiske speciale. Ikkeradiologer med særlig interesse for billeddiagnostik vil bestemt også kunne få udbytte af at studere ”Basal radiologi”. Selv mener forfatterne, at bogen desuden egner sig til medicinstuderende. Efter min mening er indholdet radiologisk set for omfattende for denne målgruppe, men den vil muligvis egne sig som opslagsværk.

Sammenfattende er ”Basal radiologi” et stykke virkelig veldrejet faglitteratur, som i dén grad skærper appetitten på læsning. En dansksproget lærebog i et format vi har manglet længe. Stor tak til forfatterne for dette vigtige bidrag.

 

Redaktør: Poul Erik Andersen

Forlag: FADL's Forlag

Sider: 545

Pris: 679,95 kr.

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 23/2017

Senest kommenteret

Akutmodtagelser mangler mere end speciallæger
💬
2
Pal Bela Szecsi 20. nov 2017 17:55
Ikkekirurgisk behandling aflumbal nerverodspåvirkning
💬
4
Hans Henrik Freudenthal 20. nov 2017 17:10
Man bliver heller ikke klogere af misinformation…
💬
2
Martin Bo Christensen 20. nov 2017 15:22
Du skal ikke frygte Patienterstatningen
💬
2
Bent Varming 20. nov 2017 12:21
Svendborgsagen: Pas på køen ved håndvasken
💬
21
Torben Mahneke 18. nov 2017 09:52