?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Videnskab / 15. maj 2017

Burned-out seminom-lymfeknudemetastasepå halsen hos en patient med radikalt behandlet cancer coli

Kasuistik
Dato
15. maj 2017
Forfattere
Marie Louise Juul & Eva Rye Rasmussen Øre-næse-hals-afdelingen, Rigshospitalet Ugeskr Læger 2017;179:V02170122
💬 0

Incidensen af metastaser til halsen ved cancer testis er 4-15%; ved ca. 5% af disse er metastasen første tegn på den maligne lidelse [1]. Burned-out seminomer er yderst sjældne, men der er kasuistisk beskrevet metastasering til de retroperitoneale lymfeknuder [2].

Lymfeknudemetastaser på halsen hidrører oftest fra en primærtumor i hoved-hals-området. En patologisk hævet og cystisk lymfeknude, der er til stede på halsen > 3 uger, er et af de sikreste positive prædiktive parametre for hoved-hals-kræft hos patienter over 40 år [3]. Når en patient med en kræftdiagnose får en nyopstået hævelse på halsen, er der ofte mistanke om progression i sygdommen med spredning til lymfeknuderne på halsen. For at afgøre, om dette er tilfældet, må man som oftest fjerne en hel lymfeknude for at have nok materiale til endelig diagnostik [4]. Herudover udredes nyopståede hævelser på halsen hos kræftpatienter som
en mulig ny primærtumor efter Danish Head And Neck Cancer Groups’ retningslinjer [3].

Vi fremlægger her en sygehistorie hvor et ikkediagnosticeret burned-out seminom gav anledning til en lymfeknudemetastase på halsen hos en patient, der tidligere havde haft cancer coli.

SYGEHISTORIE

En 57-årig mand blev henvist fra en mave-tarm-kirurgisk afdeling til en øre-næse-hals-afdeling i et nyt kræftpakkeforløb pga. en mulig metastase på halsen. Han var året forinden blevet opereret for en cancer coli. På en planlagt kontrol-CT blev der fundet en hævet lymfeknude retroperitonealt. Denne var utilgængelig for bioptering. Ved en efterfølgende PET lyste den pågældende lymfeknude op sammen med en lymfeknude supraklavikulært på venstre side af halsen (Figur 1). Der blev foretaget grovnålsbiopsi af lymfeknuden på halsen, hvorved man fandt en karcinommetastase uden relation til patientens tidligere cancer coli (som var et adenokarcinom). Der blev ikke farvet for p16. Lymfeknuden blev herefter eksstirperet i generel anæstesi på øre-næse-hals-afdelingen. Patologisvaret viste metastatisk seminom. Patienten blev i et nyt kræftpakkeforløb henvist til en urologisk afdeling. Ved ultralydskanning af testiklerne blev der fundet et velafgrænset ekkofattigt suspekt område i højre testikel. Venstre testikel blev fundet normal. Patienten blev højresidigt skrotaleksploreret, og der blev biopteret fra området. Frysesvarshistologien viste malignitet, hvorfor han fik foretaget højresidig orkiektomi i samme procedure. Det endelige patologisvar viste et burned-out seminom. Han blev herefter henvist til onkologisk efterbehandling og opfølgning.

DISKUSSION

Cancer udgået fra testiklerne inddeles i to kategorier: seminomer og nonseminomer, hvoraf førstnævnte udgør ca. 60%. Det hyppigste symptom på cancer testis er en uøm forstørret testikel [5]. Seminomer metastaserer typisk til de retroperitoneale lymfeknuder og lungerne. Det ses yderst sjældent, at seminomer begynder som lymfeknudemetastaser på halsen. Kun ganske få tilfælde er rapporteret i litteraturen. Dertil ses cancer
testis typisk i aldersgruppen 34-45 år. Patienten i sygehistorien var 57 år og havde ingen symptomer fra testiklerne. Hans tumor på halsen blev tilfældigt fundet, da han var i et opfølgningsforløb i forbindelse med cancer coli, og derfor fik foretaget CT og efterfølgende PET pga. den vanskeligt tilgængelige retroperitoneale lymfeknude. Så vidt forfatterne ved, findes der ingen tidligere beskrivelser af et burned-out testikulært seminom, der monosymptomatisk har metastaseret til en lymfeknude på halsen.

Korrespondance: Marie Louise Juul. E-mail: mljuul@hotmail.com

Antaget: 9. marts 2017

Publiceret på Ugeskriftet.dk: 15. maj 2017

Interessekonflikter:

Reference: 
Ugeskr Læger 2017;179:V02170122
Sidetal: 
2-3
A burned-out seminoma lymph node metastasis to the neck of a patient treated for colon cancer
The incidence of metastases to the neck in testicular cancer is 4-15%, and in 5% of these cases the metastasis is the only symptom. We present a 57-year-old asymptomatic male, who had previously been treated for colon cancer. A routine PET-CT showed enlarged lymph nodes in the retro­peritoneum and at the neck. A core needle biopsy from the lymph node at the neck contained malignant cells, but not from colon cancer. The lymph node was extirpated, and pathological analysis proved it to be a metastasis from a testicular seminoma. A burned-out seminoma was sub­sequently found in the patient’s right testicle.

Litteratur

  1. Rao MK, Shetty JK, Theerthanath S et al. Metastatic seminoma with cervical lymphadenopathy as initial presentation and without retroperitoneal or mediastinal lymphadenopathy. IJRRMS 2013;3:82-4.

  2. Yucel M, Kabay S, Saracoglu U et al. Burned-out testis tumour that
    metastasized to retroperitoneal lymph nodes: a case report. J Med Case Reports 2009;3:7266.

  3. Danish Head and Neck Cancer Group. Guidelines. Danish Soc Head Neck Oncol. www.dahanca.dk/guidelines (22. feb 2017)

  4. Grønlund S, Mey K, Andersen E et al. The true malignancy rate in 135 patients with preoperative diagnosis of a lateral neck cyst. Laryngoscope Investig Otolaryngol 2016;1:78-82.

  5. Bhalla RK, Jones TM, Errington D et al. Metastatic testicular seminoma – a case report. Auris Nasus Larynx 2002;29:219-22.

💬 0 Kommentarer

Right side

Nr. 10/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Flåtbårne infektioner i Danmark
💬
2
Marie Kroun 25. maj 2017 15:25
Blodtryksmåling, som den praktiseres i medicinske ambulatorier, er uhensigtsmæssig
💬
1
Karsten Wenningsted-Torgard 24. maj 2017 08:29
Hvad er videnskaben værd, hvis den ikke implementeres?
💬
1
Anne Kristine Bitsch-Larsen 23. maj 2017 21:19
Galdestensileus en komplikation efter kronisk kolecystolitiasis
💬
2
Peter Rørdam 23. maj 2017 18:13

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd