Content area

|
|

Egenomsorg ved mild KOL

Randomiseret studie i almen praksis viser, at telefonisk rådgivning med henblik på at forbedre egenomsorg medførte mere hensigtsmæssig sundhedsadfærd hos patienterne.

Forfattere
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Patientuddannelse er en vigtig del af behandlingen af kroniske sygdomme. Et af de centrale begreber er self-management. På dansk oversættes begrebet til »egenomsorg«, og det indbefatter udvikling af handlekompetencer og delt beslutningstagning mellem patienten og den sundhedsprofessionelle. Formålet kan være, at patienten skal foretage handlinger, som bevarer sundhed f.eks. rygestop og fysisk aktivitet, og være aktivt involveret i behandlingen f.eks. selv starte antibiotikum ved tegn på en infektiøs forværring. En ny engelsk undersøgelse belyser effekten af telefonisk rådgivning ved sygeplejerske til patienter med mild KOL, som følges i almen praksis. I alt 71 engelske praksis inkluderede 577 patienter med mild KOL (gennemsnitlig FEV1 på ca. 70% af forventet værdi og åndenødsgrad svarende til MRC på 1-2). De fik enten en pamflet om KOL (kontrolgruppen) eller telefonisk rådgivning (fire sessioner over 11 uger) og fik tilsendt skriftlige vejledninger i uge 16 og 24 (aktivgruppen). Efter et år kunne man ikke finde forskelle i den patientoplevede helbredsrelaterede livskvalitet, men patienter, som var i aktivgruppen, var mere fysisk aktive, fik oftere tjekket deres inhalationsteknik og havde fået udleveret en skriftlig behandlingsplan og antibiotika, som de skulle bruge i tilfælde af eksacerbation. Der var ikke forskel med hensyn til rygestopforsøg eller deltagelse i rygestopkurser mellem de to grupper.

Professor overlæge Peter Lange, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: »De fleste tidligere undersøgelser af denne type har inkluderet patienter med en sværere grad af KOL. I dette studie havde patienterne relativt få symptomer, så hovedformålet med interventionen var at fremme adfærd, som kan forhindre yderligere progression af sygdommen. Omkring 22% af deltagerne var rygere, og det er skuffende, at der ikke var forskel med hensyn til rygestop og rygestopforsøg imellem de to grupper. Det er dog positivt, at telefonrådgivningen har ført til mere fysisk aktivitet og til, at patienterne oftere fik tjekket deres inhalationsteknik og fik udleveret antibiotika og en skriftlig behandlingsplan fra deres egen læge«.

Jolly K, Sidhu MS, Hewitt CA et al. Self management of patients with mild COPD in primary care: randomised controlled trial. BMJ 2018;361:k2241.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

💬 0 Kommentarer

Right side

af Bente Bundgaard | 19/07
36 kommentarer
af Bente Lützen | 16/07
1 Kommentar
af Christian Frøkjær Thomsen | 16/07
1 Kommentar
af Klaus Roelsgaard | 15/07
2 kommentarer
af Geske Johanne Glahn | 14/07
1 Kommentar
af Finn Redke | 14/07
4 kommentarer
af Finn Redke | 14/07
3 kommentarer