Content area

|
|

Ernæringsintervention til medicinske patienter

Randomiseret studie viser, at individualiseret ernæringsintervention under indlæggelse forbedrer kliniske udfald og overlevelse.

Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadl.dk

Selvom vi i dag anbefaler at ernæringsscreene medicinske patienter under indlæggelsen for at iværksætte målrettet ernæringsintervention, er disse tiltag primært baseret på fysiologiske overvejelser og observationsstudier. Nyt randomiseret studie med over 2.000 indlagte medicinske patienter undersøger effekten af en individualiseret ernæringsintervention sammenlignet med vanlig hospitalskost hos ernæringstruede patienter. Den målrettede intervention førte til en sufficient indtagelse af kalorier og proteiner hos næsten 80% af patienterne i den aktive gruppe og resulterede i en lavere rate af komplikationer som behov for indlæggelse på intensivafdeling, genindlæggelse og tab af funktionsniveau. Der blev også observeret en lavere risiko for død med en oddsratio på 0,65 (95% konfidens-interval:0,47-0,91).

Professor, overlæge Henrik Højgaard Rasmussen, Aalborg Universitetshospital, kommenterer: ”Dette er det første large-scale-multicenterinterventionsstudie med individualiseret ernæringsterapi til medicinske multimorbide patienter i ernæringsrisiko vurderet ved NRS [Nutrition Risk Screening]-2002. Studiet viser, at en pragmatisk tilgang kan øge både energi- og proteinindtag og har en markant klinisk effekt på både livskvalitet, komplikationer og dødelighed. Studiet er veldesignet og inkluderer heterogene medicinske patienter med flere akutte og kroniske sygdomme og kan dermed generaliseres til en bred population af medicinske patienter. De fleste tidligere studier har ofte undersøgt individuelle kosttilskud eller andre kostkomponenter, mens denne undersøgelse inkluderer en bred pragmatisk tilgang med anvendelse af flere ernæringskoncepter (f.eks. energi- og proteinberiget kost, ernæringsdrikke, sondeernæring og parenteral ernæring) efter en bestemt algoritme, hvor man ønsker at opnå over 75% af energi- protein-behovet. Hvis ikke dette blev opnået, skiftede man til sondeernæring, som hvis ikke målene opfyldtes inden for fem dage blev suppleret med parenteral ernæring. Studiet er banebrydende og understreger de rekommandationer, vi har fra Sundhedsstyrelsen om, at patienter, der indlægges på hospital, skal screenes for ernæringsrisiko, have lagt en ernæringsplan og monitoreres for indtag af energi og protein, og at planen skal justeres løbende”.

Schuetz P, Fehr R, Baechli V et al. Individualised nutritional support in medical inpatients at nutritional risk: a randomised clinical trial. Lancet 25. apr 2019 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Søren Dalsgaard | 20/05
1 Kommentar
af Anette Bygum | 19/05
10 kommentarer
af Hans-Iver G. F.-D Kley | 18/05
1 Kommentar
af Per Bonding | 17/05
1 Kommentar
af Jakob Ramlau | 15/05
1 Kommentar