Content area

|
|

Flåtbårne infektioner i Danmark

Forfattere
Bo Bødker Jensen1, 2, Lukas Frans Ocias3, Nanna Skaarup Andersen4, 5, Ram Benny Dessau6, Karen Angeliki Krogfelt3 & Sigurdur Skarphedinsson4 1) Institut for Regional Sundhedsforskning, Center Sønderjylland, Syddansk Universitet 2) Enhed for Molekylærdiagnostisk og Klinisk Forskning, Sygehus Sønderjylland 3) Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe, Statens Serum Institut 4) Klinisk Center for Vektorbårne Infektioner, Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital 5) Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi, Syddansk Universitet 6) Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus Ugeskr Læger 2017;179:V01170027
Reference: 
Ugeskr Læger 2017;179:V01170027
Blad nummer: 
Sidetal: 
892-896
Tick-borne infections in Denmark
The castor bean tick, Ixodes ricinus, is common in woodlands in most of Denmark. Besides Borrelia burgdorferi, it can harbour a number of pathogenic microorganisms such as tick-borne encephalitis virus, Anaplasma phagocytophilum, Rickettsia helvetica, Francisella tularensis, Candidatus Neoehrlichia mikurensis, Bartonella spp., Borrelia miyamotoi and Babesia spp. These tick-borne infections should be a differential diagnostic consideration during the tick season in Denmark. We review the distribution, clinical manifestations, diagnosis and treatment of these microorganisms.

💬 2 Kommentarer

Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer
af Morten Sodemann | 17/06
5 kommentarer